Vi tror på Finnmark

Høyre med Erna Solberg som statsminister har styrt Norge gjennom det verste oljeprisfallet på 30 år. Og styrt godt. Ledigheten går ned, den økonomiske veksten går opp og det skapes flere jobber. Nå er det avgjørende at moderniseringen av Norge ikke stopper opp.

Vi vil at flere statlige oppgaver skal flyttes til de nye regionene, det vil gi nye muligheter for nye kompetansearbeidsplasser.

Vi vil styrke fylkeskommunens samfunnsplanleggerrolle. Den nye regionen vil gi større fagmiljø til å utføre dagens fylkeskommunale oppgaver som videregående utdanning, tannhelse, fylkesveier og kollektivtransport.

Mer til tjenesteleveranser, mindre til administrasjon. For de fleste i regionen er det langt til Alta, Vadsø, Kirkenes, Tromsø eller Harstad. Men først og fremst er det langt til Oslo. Derfor vil vi levere tjenestene nærmere innbyggerne.

Ti grunner til å stemme på Høyre i Finnmark:

Høyre vil:

  1. Ha et skattenivå og stønadsnivå som gjør at det lønner seg å være i arbeid og å skape arbeidsplasser – skape mer, og ikke skatte mer.

  2. Legge til rette for lønnsomme arbeidsplasser i fiskerinæringen, olje- og gassnæringen, mineralnæringen og reiselivsnæringen ved å legge til rette for gode rammevilkår.

  3. Satse på næringsrettet forskning, innovasjon og grundervirksomhet.

  4. Jobbe for at flere statlige arbeidsplasser legges til Finnmark, og legge til rette for å bygge opp nye kompetansemiljøer.

  5. flere ut i arbeid, blant annet ved å senke terskelen inn i arbeidslivet.

  6. Gi elevene en bedre skole som gir muligheter for alle, uavhengig av hvor du bor eller hvilken familie du kommer fra. Storstilt satsing på tidlig innsats slik at ingen barn blir stående igjen.

  7. Opprettholde fraværsgrensen i videregående skole for å minske frafallet. Vi tar ikke bort noe som har vist seg å være en stor suksess, ikke minst i Finnmark.

  8. Gi flere helsetjenester der folk bor. Særlig satsing på rus og psykiatri og forebyggende arbeid. Gi mulighet til lokale løsninger som for eksempel alternative turnuser.

  9. Fortsette regjeringens storstilte satsing på vei og infrastruktur.

  10. Styrke forsvarsevnen fra grensen mot Russland, inklusive våre havområder.

Vi tror på Finnmark, fordi vi tror på deg…