Viktig for samarbeid med Russland

– Jeg er glad for at regjeringen har fått på plass en utvidet grenseboeravtale. Den er et eksempel på det gode naboskapet mellom Norge og Russland, mener Christine Nilssen, nestleder i Finnmark Høyre.

Avtalen trer i kraft 4. mars og styrker et allerede godt samarbeid mellom norske og russiske myndigheter, som gir positive ringvirkninger for næringslivet i Neiden i Sør-Varanger.

– Mens den tidligere grensesonen førte til at Neiden ble delt i to, blir nå hele bygda inkludert, og russiske grenseboere kan besøke et større område uten spesiell tillatelse. Det er positivt for næringslivet i Sør-Varanger, mener Nilssen.

Margunn Ebbesen, Nordlands-representant (H) og medlem av justiskomiteen, mener grenseboeravtalen er en viktig videreføring.

– I nord samarbeider vi godt med Russland på mange områder: søk og redning, forsvarlig forvaltning av fiskeriressursene i de nordlige havområdene og atomsikkerhet, sier Ebbesen.

Ebbesen mener Solberg-regjeringen har vist at Nord-Norge er et prioritert område gjennom sin politikk.

– Denne typen avtaler kan kanskje virke uviktige ved første øyekast, men de er faktisk sentrale for å videreføre en god dialog og et velfungerende samarbeid. Det er vi i nord opptatt av, fortsetter hun.og viser også til at flere statsråder har bilaterale møter med russiske kollegaer.

— Det er bra for det er gjennom dialog vi kan påvirke demokratisk utvikling, avslutter Ebbesen.

Fakta:
Fra 4. mars 2017 vil alle innbyggerne i Neiden i Sør-Varanger få anledning til å søke om grenseboerbevis, og russiske grenseboere vil kunne reise til et utvidet område på norsk side. Det russiske minnesmerket ved Neiden fjellstue inkluderes også i grenseboersonen.