Aktivt lederskap eller passiv administrasjon

Nasjonen har nå en politisk ledelse som viser et aktivt lederskap og står for en utvikling i takt med skiftende omgivelser nasjonalt og internasjonalt

Tiden for å administrere nasjonen er for lengst forbi. Lav oljepris med høy arbeidsledighet, sterkt flyktning- og innvandringspress og et sterkt endret sikkerhetspolitisk landskap med Russlands annektering av Krim demonstrerte nettopp dette. Utfordringene ble møtt ved aktive tiltak og stødig lederskap fra dagens regjering.

Med Senterpartiet som en tung støttespiller i rødgrønn regjering vil vi få passiv administrasjon av det bestående eller til og med reversering av viktige og fremtidsrettede stortingsvedtak.

Vi står ovenfor et valg mellom videreføring av Ernas aktive lederskap eller et nyttrødgrønt eksperiment der MDG får innflytelse. Et lite knippe av virkningsfulle tiltak fra regjeringen er:

  • Flere ekspansive statsbudsjett har gjort at ledigheten ikke har fått festet seg. Nå går ledigheten ned og den økonomiske veksten opp.

  • Økt usikkerhet i verden viser at Europa må ta mer ansvar i forsvar- og sikkerhetspolitikken. Vår ferske langtidsplan for forsvaret er i så måte en historisk satsing og et klart signal om at Norge tar ansvar for egen sikkerhet innenfor rammene av NATO. Vi bør ha en klar ambisjon om et forsvarsbudsjett som tilsvarer 2 % av BNP slik NATO har satt som mål.

  • Viktige endringer i bl.a. kommunestrukturen som nylig ble vedtatt skal reverseres av Sp og Ap. Dette er politikk Arbeiderpartiet har vært proaktive og positive til tidligere. Nå er det galt.

  • Tidlig innsats i barnehage- og skole vil gjøre at flere lykkes med arbeid og utdanning senere i livet. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har hatt mange år hvor de kunne iverksatt tilsvarende tiltak, men har i regjering ikke evnet å utvise lederskap og gjennomføringsevne.

  • Fraværsgrense i videregående skole er innført. Et tiltak som skal gjøre at flere lykkes med utdanning og jobb. Dette bidrar i aller høyeste grad til at flere lykkes og at ulikheter ikke får feste seg. Ap liker ikke dette kravet.

  • Pensjonistenes skattelette er en velfortjent påskjønnelse til de som har bygget velstandsnasjonen. Etter å ha bidratt til fellesskapet og kvittet seg med sin gjeld mener Arbeiderpartiet at pensjonistenes formue skal beskattes. Ap karakteriserer dette som «å ta fra de fattige og gi til de rike». Høyre mener pensjonistene skal premieres ikke straffes for sitt bidrag til fellesskapet over år!

Nasjonen har nå en politisk ledelse som viser et aktivt lederskap og står for en utvikling i takt med skiftende omgivelser nasjonalt og internasjonalt.

Samfunns- styring og ledelse er krevende. Myndighetene skal sørge for sikkerhet og trygghet. Jeg frykter økt usikkerhet dersom dagens stødige lederskap erstattes med utydelig og passiv administrasjon.

Utfordringene innenfor sikkerhets- og klimapolitikk, flyktning- og asylpolitikk, næringsutvikling og sysselsetting vil ikke bli mindre i tiden som kommer. Dagens regjering viser at de møter utfordringene gjennom aktivt lederskap, evne til langsiktighet og stø kurs.