Arbeiderpartiet svikter industrien i nord

Høyre konstaterer at Arbeiderpartiet har abdisert som samfunnsutviklere og industribyggere.

Høyre konstaterer at Arbeiderpartiet har abdisert som samfunnsutviklere og industribyggere, en rolle som Arbeiderpartiet hittil har ivaretatt helt siden siste verdenskrig og som er grunnlaget for dagen norske velferdsmodell. Nå er denne æraen dessverre og uforståelig nok over. Arbeiderpartiet har tatt steget inn i en ny tidsalder der vern og misforstått symbolpolitikk har fokus.

Arbeiderpartiets programkomité slapp i går nyheten om at partiet vil gå inn for vernesoner for å ivareta fiskeriinteressene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Fra Høyre sin side er vi svært overrasket over at man ikke står fast ved tidligere vedtak om konsekvensutredning av hele området.

Kunnskap om miljø, klima, ressurser, verdiskaping og sameksistens med andre næringer er avgjørende kunnskap og informasjon som skal danne grunnlag for endelig beslutning av hvilken aktivitet som kan aksepteres i dette området, og hvilke områder som eventuelt skal holdes helt utenfor. Denne kunnskapen ville en Konsekvensutredning ha gitt oss. Høyre er svært forundret over at Arbeiderpartiet nå ønsker å programfeste at slik kunnskap ikke er ønskelig.

For Høyre er ringvirkninger av olje- og gassaktiviteten mål nummer en, og en klar forutsetning av en åpning av disse områdene er betinget av disse ringvirkningene skal skje lokalt og regionalt. Høyre fastholder at en mulig framtidig olje og gass aktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må gi betydelige ringvirkninger i Nord-Norge, og i særdeleshet i disse områdene spesielt. Den grunnleggende forutsetningen for dette er gjennomføring av Konsekvensutredning, og vi konstaterer dessverre at Arbeiderpartiet ikke ønsker slike ringvirkninger.

Området sør for Lofoten som i Arbeiderpartiets programforslag er foreslått konsekvensutredet ligger kun 7 – 8 mil fra områder hvor det allerede er olje- og gassaktivitet. Dette vil isolert sett kunne være positivt for industrien i denne delen av Nordland og det er Høyre glad for. Samtidig konstaterer vi at Arbeiderpartiet dermed har definert sin industrisatsing i landsdelen, og tar samtidig til etterretning at man dermed har sagt at Troms fylke og de nordlige deler av Nordland, ikke skal være en del av denne utviklingen. Høyre er ganske sikker på at frustrasjonen rundt dette forslaget, må være påtakelig i petroleumsmiljøene i Harstad.

Høyre vil ha en positiv utvikling i hele landsdelen, fordi vi tror på Nord-Norge, og vil fortsette argumentasjonen for en Konsekvensutredning av hele området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.