Ærlig arbeid og nøysom livsførsel skal straffes

Arbeiderpartiets skatteopplegg for 2017-2021 er en straff til vanlige folk og pensjonister som gjennom et langt yrkesliv har skjøttet sitt arbeid og sin private økonomifornuftig.

Arbeiderpartiets skatteopplegg for 2017-2021 er en straff til vanlige folk og pensjonister som gjennom et langt yrkesliv har skjøttet sitt arbeid og sin private økonomi fornuftig. 15 milliarder skal hentes inn i avgifter og skatt. Med Sp og SV i en samarbeidsregjering vil beløpet antakelig nærme seg 30 milliarder. Dette er inndragning av våre sparepenger, nedbetalte eneboliger og kjøpekraft fra folk flest.

  • 5 milliarder i økt formuesskatt som takk for at vi har bygget og betalt ned vår egen bolig.
  • 2 milliarder hentes rett i din og min lommebok i form av økt inntektsskatt fra 900.000 nordmenn
  • 5 milliarder i økte avgifter, hvorav 3 milliarder på bilrelaterte avgifter, 1 milliard i økt merverdiavgift på netthandel og til sist 740 millioner på taxfree- og tobakksavgifter.
  • 3 milliarder skal hentes i rentebegrensning og finansskatt

Skatt er viktig distriktspolitikk. De som virkelig har erfaring med å skape arbeidsplasser og bygge virksomhet straffes for sin drivkraft og initiativ. Formueskatten legger en demper på skapertrangen og hindrer utvikling av nye private arbeidsplasser i distriktsnorge. Senter- og Arbeiderpartiet forstår visst ikke at virksomhet i offentlig regi ikke er verdiskapende.

  • 250.000 pensjonister får med dette forslaget økt formueskatt. En lite hyggelig takk for innsatsen for bygging av velferdsnasjonen og en fornuftig livsførsel som bl.a. har medført at de er gjeldfrie.

Folk ønsker å bo i sentra som tilbyr kvalitet i skole, psykiatri og eldreomsorg. Vi trenger et sterkt barnevern og et politi som arbeider preventivt og skaper trygghet i lokalsamfunnene. Det er her vi må jobbe og tilpasse kommuner og regioner slik at storsamfunnet faktisk kan levere denne velferden også i årene som kommer. Da må det reformeres i flere sektorer. Velferdsstaten må moderniseres og tilpasses den nye virkeligheten vi alle er en del av. Drivkraften i dette er reell verdiskaping i distriktsnorge.

Nord-Norge kan vise til god vekst og aktivitetsnivå. Vestlandet er hardt rammet av tidenes kraftigste oljeprisfall. En usolidarisk skatteskjerpelse vil raskt og effektivt stoppe den skjøre oppgangen vi aner konturene av. Det siste menn og kvinner i norskeide jobber trenger nå er økte skatter!