Årsmøtevalg 2016

Troms Høyres årsmøte ble avholdt i Tromsø 26. og 27. november.

Valg på årsmøtet:

Ledelsen:

1.nestleder Line Fusdahl, Tromsø

2. nestleder Christine B. Killie, Skånland

Begge gjenvalgt for 1 år


Delegater til Høyres Landsmøte 9. — 12. mars 2017:

Selvskrevne:

Geir-Inge Sivertsen, Lenvik. leder Troms Høyre

Kent Gudmundsen, Tromsø, stortingsrepresentant

Regina Alexandrova, Bardu, stortingsrepresentant

Ole Johan Rødvei, Balsfjord, fylkesgruppeleder:

Anne Berit Figenschau, Tromsø, vara Ingrid Skjelmo, Tromsø, Kvinneforum


Årsmøtevalgte:

1. Einar Jahre Mustaparta, Harstad, vara Hege Signete Fredheim-Kildal

2. Ragnhild Berg Nilsen, Tromsø, vara Agnes Gullingsrud Fjellstad, Tromsø

3. Geir Varvik, Storfjord, vara Britt Andreassen, Målselv (Midt-Troms)

4. Christine B. Killie, Skånland, vara Stig Bruvoll, Ibestad

5. Markus Halfdan Akselbo Johansen, Tromsø, vara Erlend Svardal Bøe, Tromsø

6. Kirsti Blomli, Kåfjord, vara Per Sverre Moen, Nordreisa

7. Unge Høyre: Benjamin Furuly, Bardu, vara Tonje Nilsen, Tromsø

Valg av desisorer:

Tor Arne Morskogen, Tromsø
Ingrid Skjelmo, Tromsø

Ny valgkomite:

Anna A. Fyhn, Tromsø, leder

Reidar Mæland, Skjervøy

Hege S. Fredheim-Kildal, Harstad

Beate Seljenes, Lenvik

Benjamin Furuly, UH