Tre fantastiske Høyre-damer

Troms Høyre har utnevnt tre nye æresmedlemmer. Alle tre er damer som har gjort en solid innsats for partiet gjennom mange år og påflere nivå.

Nesten femti år for Høyre

Karin Næsvold har et svært langt og aktivt politisk liv i partiet, hennes politiske CV er alt for lang å referere i sin helhet, sa fylkesleder Geir Inge Sivertsen og høstet applaus.

Næsvold ble første gang innvalgt som folkevalgt i 1968, hun har to perioder i kommunestyre bak seg, hvorav en periode som medlem i formannskapet. Det er først og fremst i fylkespolitikken Næsvold har nedlagt sin største politiske innsats for Høyre. Hun var fylkestingsrepresentant sammenhengende i hele fem perioder fra 1976 til 1995, og var partiets ubestridte gruppeleder i de tre siste av disse periodene.

– Det finnes knapt et eneste fylkeskommunalt utvalg, råd eller nemnd i Troms fylkeskommune der Karin Næsvold ikke har vært medlem, mente Sivertsen.

Næsvold har vært medlem og leder av Høgskolestyret i Troms, og nestleder og leder i UNN Helseforetak sammenhengende i 15 år fra 1980 til 1995. I 1995 ble hun tildelt Kommunenes Sentralforbunds Hederstegn for langvarig og fortjenestefull kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

– Slik kunne jeg fortsatt å referere CV-en til Karin Næsvold som jeg i aften har den store æren og gleden av å utnevne til det gode selskap blant Troms Høyres æresmedlemmer, avsluttet Sivertsen og var svært stolt over å kunne overrekke æresmedlemskap til ei dame med stor respekt i partiet.

Karin Næsvold var dessverre ikke tilstede i Harstad denne helgen.

Kjenner partiet på alle nivå

– Jorhill Andreassenhar jeg personlig en svært stor glede å utnevne. Hun har hatt en langvarig og trofast tjeneste for partiet på en rekke nivå gjennom mange år.

Andreassen har erfaring fra kommunestyre, fylkesting, fylkespartiet, lokalforening, sentralstyret, storting og regjering, og kjenner partiet fra alle sider og på alle nivå, både politisk og organisatorisk.

Den politiske aktiviteten startet i kommunestyre på slutten av 1970-tallet. Så ble det fylkestinget som ble den politiske arenaen i tre perioder fra 1989 til 2003, hvorav en av disse periodene som gruppeleder. Hun var leder av Troms Høyre på begynnelsen av 1990-tallet, og var første vara til Stortinget fra Troms i perioden 1993-1997.

– Da Svein Ludvigsen tiltrådte som fiskeriminister i 2001, trengte han naturlig nok en klarttalende Finnmarking. Etter hvert gjorde Andreassen Senjaværing av seg. Hun ble statsrådens rådgiver i hans 4årige periode og bidro med gode og fornuftige råd, sa Sivertsen med glimt i øyet.

Etter arbeidet for regjeringen vendte Andreassen tilbake til lokalpolitikken i Lenvik Høyre. Lenvik Høyre fikk gleden av hennes politiske erfaring, klokskap og skarpe retorikk i perioden 2007 til 2015. Hun ble leder av lokalforeningen fra 2013 til i fjor. Og gjorde dermed også comeback i fylkesstyret som første nestleder i perioden 2006-2011. Andreassen ble også landsmøtevalgt representant i Høyres Arbeidsutvalg i 2008 til 2010.

– Det er med andre ord en skikkelig Høyre-veteran som i aften skal tildeles tittelen æresmedlem i Troms Høyre. I tillegg til å være politisk aktiv har hun vært styreleder i UNN og daglig leder i egen bedrift i mange år. Det er en stor glede for meg å be Jorhill Andreassen, en av mine politiske forbilder og mentor og nærmeste samarbeidspart gjennom mange år, om å komme fram og motta sin velfortjente heder, avsluttet Sivertsen og årsmøtet applauderte.

Det stoppet ikke der

årsmøtet utnevnte Britt Skinstad Nordlund somden tredje og siste damen som skulle tildeles tittelen æresmedlem i Troms Høyre. Hun var som de to førstnevnte, for en skikkelig veteran å regne sa leder.

Skinstad Nordlund er lidenskapelig opptatt av samfunnsutvikling og næringsutvikling og det var derfor helt naturlig at hun ledet Bedriftskanalen i Troms Høyre i hele seks år fra 1999 til 2006, sa Sivertsen.

Britt Skinstad Nordlund sin CV fra slutten av 1980-tallet og fram til i dag er imponerende. Også hun har en svært lang og allsidig tjenestetid i partiet på alle nivå. Hun har vært i kommunestyret, fylkestinget, nestleder i fylkespartiet, leder av sin lokalforening, ordfører i sin kommune i perioden 1993-1995, hun ble Harstads første kvinnelige ordfører da hun i 1993 tiltrådte dette vervet. Men det stanser ikke der, hun var fylkesvaraordfører i Troms i perioden 1999 til 2003, og deretter gruppeleder i fylkestinget fra 2007 til 2011. Og hun ble kalt til arbeid i regjeringen under Jan P. Syse, og tjente som fiskeriminister Svein Munkejords personlige sekretær og rådgiver i et år fra 1989 til 1990. Hun har også lang erfaring med organisatorisk arbeid, hun ledet Høyres kvinneforum i Troms i tre år fra 1995 til 1998. Skinstad Nordlund var leder av Harstad Høyre inntil for kun tre uker siden.

– Hun er definitivt en av de jeg kjenner som har størst hjerte for Høyre, og på sin varme, milde, kloke men også bestemte væremåte bidrar hun til at alle nye Høyremedlemmer føler seg vel mottatt og ansett i partiet. Ennå i dag inne i sitt 75 år er Britt Skinstad Nordlund politisk aktiv og ønsker å bidra for partiet, dog med et unntak. For som hun sa til meg i forbindelse med konstitueringen av verv til fylkestinget i Troms sist høst. Jeg stiller meg fortsatt til disposisjon for partiet, men velg meg ikke inn i fylkeseldrerådet for det blir ikke aktuelt, fortalte Sivertsen i en munter tone og høstet latter.