Ber om ny gjennomgang

– Slik ruteopplegget fra Widerøe nå legges opp kan det oppfattes å være en avvikling av Sørkjosen flyplass, mener fylkestingspolitiker og håper samferdselsdepartementet og Widerøe kan gå gjennom ruteforslaget på nytt.

Småflyplassene ble etablert på 1970 tallet for å kunne gi bedre kommunikasjoner i distrikts Norge, og på den måten bidra til positiv utvikling. Skal Nord-Troms kunne ta større del i den positive utviklingen i Nord-Norge og landsdelen, er gode flyforbindelser en nøkkel mener fylkespolitiker Ole-Johan Rødvei for Høyre.

– Ved årets anbudsrunde var det i Nord-Troms forhåpninger om forbedringer, og ikke et dårligere tilbud. Det har alltid vært stort engasjement i regionen for å påvirke anbudsprosessene og ruteplanleggingen, noe som understreker flyplassens betydning, sier Rødvei, som er gruppeleder på fylket for Høyre.

For Nord-Troms har Sørkjosen lufthavn hatt stor betydning både for næringslivet, det offentlige, og reisende forøvrig, for å knytte regionen tettere opp mot landsdelen og landet for øvrig.

– Slik ruteopplegget fra Widerøe nå legges opp kan det oppfattes å være en avvikling av Sørkjosen flyplass, mener Rødvei og ber samferdselsdepartementet og Widerøe gå gjennom ruteforslaget på nytt.