Da klokka klang så fort vi sprang

I disse dager venter rundt 60.000 spente barn på endelig å få starte på skolen. De er spente på læreren, de nye vennene og hvordan det egentlig er å gå på skole. Det er ikke bare elevene som er spente. Det sitter ganske mange foreldre der hjemme og gruer seg litt til å slippe den lille hånden i skolegården for aller første gang. Det kan nok komme en tåre eller to. Det har jeg også vært med på.

Det foregår utrolig mye bra i norsk skole, men Høyre vil enda mer. Vi har lansert flere tiltak for tidlig innsats nylig og vi har fått på plass en ny mobbelov, for å nevne noe.

Tidlig innsatsfor å skape leseglede er en sentral brikke i arbeidet. Leseglede er en viktig gave til barn. Barn som blir lest for blir bedre til å lese og skrive selv. Derfor vil Høyre ha en nasjonal dugnad for å styrke barns leseglede gjennom gode lesestunder sammen med voksne.

  • Barn som ofte leses for har vesentlig bedre sjanse for selv å bli god i lesing. Dette er en forutsetning for å mestre alle fag og klare seg godt i skoleløpet.

  • Alle kan bidra til å styrke leselysten. Vi må starte tidlig med å få barn til å bli glad i bøker. Leseglede er en glede ingen kan ta fra deg.

  • Vi vil ha med oss det frivillige på en dugnad for å styrke leselysten. Alle kan lese for barn.

  • Skolebibliotekene skal styrkes. Bibliotek som brukes aktivt i skolehverdagen gjør elevene til bedre lesere. Leselyst kommer ikke av seg selv, men må stimuleres.

  • Lesestund handler om å gi opplevelser og gi næring til nysgjerrighet, mestring, leseglede og trygghet.

En australsk studie har funnet sammenhenger mellom at barn blir lest for og deres evne til å lære og mestre senere i livet. Resultatene taler for seg selv:

  • Å lese for barna hver dag sammenlignet med bare to eller færre dager, gir barna et helt års forsprang i leseferdigheter ved 4-5 års alder.

  • Å lese daglig for barna sine når de er 4-5 år har en positiv effekt på barnas språk og lese- og regneferdigheter ved 10-11 år.

Barndommen er fundamentet for et godt liv og alle skal være trygge og trives på skolen. Nå som seksåringene starter på skolen må vi alle huske ansvaret vi som voksne har for å skape et trygt og godt skolemiljø for alle barn. Elevenes opplevelse av skolemiljøet skal til enhver tid være det sentrale, ingen voksne skal overprøve eleven eller fortelle eleven hva han eller hun må tåle.

  • Høyre i regjering har vedtatt en ny mobbelov som skal gi bedre rettigheter for dem som blir mobbet. Skolene skal være pliktig til å sette inn tiltak mot mobbing med en gang mobbingen blir oppdaget, og de som ikke tar tak vil få dagbøter.

  • Vi som politikere kan lage lover og regler for å sikre at barnas rettigheter ivaretas, men det er hver enkelt skole som må jobbe grundig og kontinuerlig hver dag for å forebygge mobbing.

Dette er nok det viktigste området for å arbeide med for å sikre at alle blir med og har like muligheter. Lykke til med første dag i første klasse, og resten av det lærende livet!