Dialogmøte: Hvor skal Tromsø?

Onsdag 3.mai kl. 17.30 inviterer kommunestyregruppen til Tromsø Høyre til møte om utvikling og vekst i Tromsø. Det enkle spørsmålet er: Hvor skal Tromsø?

Det handler om hvordan vi i årene fremover skal utvikle byen og kommunen vår og hva som skal være Tromsøs store byutviklingsprosjekter. Høyre ønsker å komme i dialog med de som hver eneste dag bidrar til vekst og utvikling i Tromsø.

Tromsø trenger en næringspolitikk som gjør det attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i kommunen. God næringspolitikk bidrar til å bevare eksisterende næringsliv og stimulere til vekst, nyskaping og etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter i kommunen. Kommunens viktigste ansvar er å legge til rette for næringsutvikling og arealer til næring og bolig.

Ønsker du å delta på dette dialogmøte? Send en e-post til erlend.svardal.boe@tromso.kommune.no med navn og bedrift. Nærmere program sendes ut etter påske.

Tid: Onsdag 3.mai kl. 17.30

Sted: Rådhuset i Tromsø

Om du vet om flere bedrifter eller byutviklingsaktører som kan ha interesse for dette møte, nøl ikke med å videresende invitasjonen. Håper vi treffes onsdag 3.mai på rådhuset!