En tverrpolitisk seier i Troms

– Dette er en tverrpolitisk seier for oss i Troms og viser at når vi samler oss på tvers av partier i store og viktige politiske saker så står vi sterkere, sier fylkesleder for Troms Høyre, Geir-Inge Sivertsen, etter forhandlingsresultatet for den nye langtidsplanen er ferdig i Stortinget.

– Det har vært tradisjon å enes bredt på Stortinget om de store linjene når det gjelder forsvaret. Det ser vi et resultat av også denne gang, og jeg vil berømme det tverrpolitiske samarbeidet som er lagt ned i Troms for å argumentere for faglige endringer i regjeringens forslag til Langtidsplan for forsvaret, sier leder i Troms Høyre.

Sammen med Troms Høyres stortingsrepresentanter Regina Alexandrova, Kristian Støback Wilhelmsen og Kent Gudmundsen, har man jobbet bredt og intenst for å få løftet de faglige argumentene for at Forsvaret og Hæren fortsatt har behov for 339 skvadronen og Kystjegerne.

– Det er veldig gledelig at man nå er i mål, har enighet for en ny langtidsplan, og et resultat som har blitt enda bedre for Forsvaret, også sett fra nord. Den økte tilstedeværelsen styrkes ytterligere, samtidig som vi får økt kampkraft. Jeg er spesielt fornøyd med at hæren styrkes med kampluftvern og at man har funnet en god løsning for Kystjegerne. I tillegg at Bell helikoptrene og 339 skvadronen ikke flyttes fra Bardufoss nå. Her er det mange som har bidratt og jobbet godt på alle nivå for å synliggjøre hvor viktig dette har vært, sier stortingsrepresentant Regina Alexandrova.

Og Gudmundsen fortsetter;

– Det at vi sikrer en så strategisk kapasitet i nord som Kystjegerkommandoen er veldig viktig for Forsvaret. I tillegg må vi ikke glemme de allerede store satsingene som ligger på Evenes og Ofoten. Tyngdepunktet flyttes nordover, og Evenes får en utvikling som gir arbeidsplasser for nærmere 6-700 soldater og ansatte, samt store investeringer. Når man også tar med de 50 stillingene som flyttes nordover til Harstad innenfor lønnsadministrasjonen har vi både fått en storstilt satsing på et moderne Forsvar og mange positive regionale ringvirkninger, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen i kommentar til forhandlingsresultatet.

Forsvaret i nord er mer styrket enn på lenge, og planen som nå presenteres er enda bedre enn utgangspunktet som la til grunn en betydelig satsing på det norske forsvar samstemmer Troms Høyres representanter.

For mer info kontakt:

Leder av Troms Høyre Geir-Inge Sivertsen, mobil: 951 48 700
Stortingsrepresentant Regina Alexandrova, mobil: 911 21 381
Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen, mobil: 901 27 450