Flere jobber og færre ledige

Ledigheten går ned, veksten opp og det skapes flere jobber. Det er positiv og optimistisk utvikling i Troms. Det siste vi trenger nå er Arbeiderpartiets økte skatter på norskeide arbeidsplasser.

Sist uke kom arbeidsledighetstallene fra NAV. De viser at ledigheten har gått ned for åttende måned på rad, noe som bekrefter trenden vi har sett lenge: Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber.

Sammenligner vi med juli 2013 er det i underkant av 400 færre ledige i Troms. Spesielt kan vi merke oss at nedgangen i ledigheten er størst blant unge under 30. Det er veldig gledelig! Det å få unge ut i arbeidslivet har vært en prioritet for regjeringen. Vi har blant annet stilt aktivitetskrav hos NAV og gjort det enklere å få sin første jobb gjennom midlertidige stillinger.

Troms har vært godt stilt med økt vekst og lav ledighet de siste årene, så det er ekstra flott å registrere at det også fører til flere jobber og færre ledige.

Det er veldig positivt at næringslivet bidrar til å skape jobber og ansette folk. Høyre i regjering legger til rette for mer jobbskaping slik at flere av dem som står på utsiden kommer seg i arbeid. Det siste vi trenger nå er økte skatter på norskeide arbeidsplasser slik AP vil.

Vi vet at det å gå arbeidsledig over lang tid er alvorlig, både for den enkelte og for samfunnet. Det viser seg at jo lenger man står utenfor arbeidslivet jo vanskeligere er det å komme seg tilbake i arbeid. Det å være lenge uten jobb reduserer livskvaliteten og kan bidra til utenforskap. Derfor vil Høyre i regjering fortsette med målrettede tiltak for langtidsledige og de unge som er mest sårbare når det er tøffe tak på arbeidsmarkedet.

Troms Høyre vil fortsette å legge til rette for vekst i privat sektor slik at vi kan fortsette å skape vekst og flere arbeidsplasser i fylket.