Foreslår flere helsesøstre

— Fylket må som skoleeier ta et større ansvar for elevenes helse, mener fylkestingsrepresentant for Høyre Line Fusdahl.

Denne uka er fylkestinget i Troms samlet for sin siste samling for året. Der skal de behandle budsjett og økonomiplan. I sitt alternative budsjett har Høyre foreslått at fylkeskommunen skal bruke penger på skolehelsetjenesten. I dag er det i utgangspunktet kommunene som har ansvaret for skolehelsetjenesten, men Høyre mener at også fylket må spytte inn midler.

-Vi vil bevilge 2 millioner kroner slik at Troms fylkeskommune sammen med kommunene kan øke tilstedeværelsen av helsesøstre på skolene i skoletiden. Fylket må som skoleeier ta et større ansvar for elevenes helse, sier fylkestingsrepresentant for Høyre Line Fusdahl. Fusdahl er også leder av utdanningskomiteen i Troms.

Det er vel kjent at elever er opptatt av at helsesøstrene må være mer synlig på skolen.

-Etter å ha hatt runder på skolene i fylket og snakket med elever ser vi at tilbudet er for dårlig. Vi trenger en større tilstedeværelse på skolene av helsesøster, og det tror jeg disse midlene vil kunne bidra til, sier Fusdahl.

Høyre mener den psykiske helsen til ungdom må bli høyere prioritert, og at forslaget er en viktig styrkning av det forebyggende helsearbeidet i den videregående skolen.

For mer info kontakt Line Fusdahl mob: 91687556