Fraværsgrensen fungerer!

For Høyre er en god skole en av de aller viktigste sakene våre. En god skole sikrer muligheter for alle.De neste fire årene skal vi fortsette å skape verdens beste skole.

I begynnelsen av juli kunne Regjeringen presentere resultatene fra et år med fraværsgrense i norsk skole. Resultatene taler for seg selv. På landsbasis har fraværet gått ned med 40 prosent, i Troms er tallet 50 prosent. Elevene lærer mer når de er på skolen, og grensen løfter kvaliteten i skolen.

Advarslene var mange når regelen ble innført. Man angrep regjeringen for å innføre en grense som kom til å gå hardt utover de svakeste, mens andre kalte regelen for en «dropout-garanti». Etter et år med fraværsgrensen viser resultatene at advarslene er gjort til skamme. Ikke bare er elevene mer tilstede i klasserommet, vi ser også en nedgang i antallet elever som får ikke vurdert. Det er altså flere som kommer seg i gjennom skoleåret. Fraværsgrensen er ingen dropout-garanti, det er en læregaranti.

Det er en tett sammenheng mellom fravær og frafall. Det er heller ikke så rart. Har man høyt fravær er veien kort til å droppe ut av skolen. Høyt frafall er noe vi har slitt lenge med i Troms-skolen. Derfor er nedgangen i fraværet så gledelig. En halvering av fraværet i Troms kommer til å resultere i at flere elever går ut av videregående skole, og med bedre resultater.

For Høyre er en god skole en av de aller viktigste sakene våre. En god skole sikrer muligheter for alle. Derfor har vi gjennomført lærerløftet slik at over fem tusen lærere får etter- og videreutdanning hvert år. Men selv ikke verdens beste lærer kan lære bort noe til en elev som ikke er på skolen. Derfor er det så viktig å stille krav til elevers tilstedeværelse på skolen.

Det bekymrer meg likevel at noen partier går til valg på å fjerne fraværsgrensen. Arbeiderpartiet ønsker å fjerne den, og erstatte den med noe vi ikke vet hva er. SV ønsker å fjerne den helt. Hva blir skolepolitikken til en eventuell ny regjering etter valget? Det er det nok mange som lurer på.

Norge trenger en regjering som tar skolepolitikken på alvor. Høyre har gjort mange viktige grep for å forbedre norsk skole. De neste fire årene skal vi fortsette å skape verdens beste skole.