-For å skape god politikk må kvinner bidra

Troms Høyre avholdt sitt fylkesårsmøte i helgen. Søndag var det valg av leder og ny kvinneforumsleder.

Anne-Berit Figenschau er ny kvinneforumsleder i Troms Høyre, hun er 46 år og jobber i dag som avdelingsdirektør i Skatt Nord, i tillegg er hun styremedlem i Norges Idrettsforbund. Figenschau selv gledet seg til utfordringen, og hennes løfte på talerstolen i årsmøtet søndag, var å arbeide for å øke kvinneandelen i Troms Høyre.

– Vi har en kvinneandel som er for lav og vi må derfor ha fokus på hvordan vi skal få det til. Den beste politikken skaper vi ved å være godt representert av flere ulike grupper i samfunnet. Vi må derfor få flere kvinner med nettopp for å utvikle god politikk og gode lokalsamfunn. Vi har alle en jobb å gjøre, og jeg skal gjøre mitt, sa Figenschau med et smil, og takket årsmøtet for tilliten.

Noe av valgkomiteens begrunnelse var at Anne Berit Figenschau hadde stor arbeidskapasitet, var positiv og resultatorientert. Hun hadde i tillegg lang ledererfaring og var en god relasjonsbygger som ville være verdifullt for Troms Høyre. Valgkomiteen var aldri i tvil om at de ønsket at Geir-Inge Sivertsen skulle fortsette som leder, og fikk fornyet tillit. Begge ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Etter valget består arbeidsutvalget til Troms Høyre av:

Geir-Inge Sivertsen, leder
Line Fusdahl, 1.nestleder
Chirstine B. Killie, 2. nestleder
Anne Berit Figenschau, kvinneforumsleder
Ragnhild Berg Nilsen, leder i Troms Unge Høyre
Ole Johan Rødvei, fylkestingsgruppeleder