Grenser for politikk

Unge Høyre har alltid vært opptatt av at det finnes grenser for politikk. Det finnes grenser for hva politikere skal bestemme, og hva vi kan overlate til folk å bestemme selv. Det finnes også grenser for hva stortingspolitikere skal bestemme. Vannscooter er et slikt eksempel. Vi trenger ikke et nasjonalt forbud når vi har så mange dyktige lokalpolitikere.

Martin Eggen fra Norsk ornitologisk forening har 25.juli et innlegg i iTromsø der han går kraftig til angrep på at regjeringen har fjernet forbudet mot vannscooter. Han er bekymret for at dette vil kunne gå hardt utover dyre- og fugleliv ved norske kyster. Den bekymringen deler jeg ikke. Det er fortsatt mulig for kommunene å regulere bruk av vannscooter om man mener at det er til spesiell stor skade for naturen. Det tror jeg lokalpolitikerne våre klarer å vurdere godt selv, og vi trenger ikke et nasjonalt forbud. Dette er en styrking av lokaldemokratiet vårt.

Nå er vannscooter likestilt med båt på sjøen. Det gjør at om man ønsker å ta seg en tur på vannscooter en varm sommerdag får man lov til det. Det er likevel ikke et frislipp, og førere av vannscooter må forholde seg til de samme reglene som for båtførere. Forbudet mot vannscooter var et tåpelig forbud og det er fint å se at regjeringen har fjernet det. For hvert forbud som fjernes, så får enkeltmennesker en liten bit av sin frihet tilbake.

Kritikken var stor da regjeringen fjernet forbudet mot Segway. Motstanderne hevdet at villmannskjøringen var sluppet fri, og at det kom til å flomme over av Segway. Det skjedde naturligvis ikke. Jeg tror heller ikke det kommer til å skje når forbudet mot vannscooter fjernes, selv om vi hører de samme argumentene. Fordi folk er i stand til å ta fornuftige valg selv. Jeg tror vi får et bedre samfunn om staten bestemmer litt mindre, og folk litt mer. Det finnes grenser for politikk.