Svartmaling av «all time high» satsing

Budsjett for satsing på omstilling gjennom gründerskap og et grønt skifte i norsk næringsliv er historisk godt. Det gjør at fylkesrådet i Troms sin svartmaling av regjeringen ikke henger på greip.

Fylkesrådet i Troms benytter enhver anledning til å svartmale regjeringen for at de ikke satser på næringsutvikling. Det er på grensen til det uredelige. For realiteten er en annen. Næringsutvikling er et prioritert område. Statsbudsjettet for 2016 styrker den samlede innsatsen for videre utvikling av norsk industri og næringsliv. I budsjettet er virkemidlene til Innovasjon Norge ført opp med en samlet økning på hele 447 millioner kroner inneværende år. Dette et «all time high» – ser vi bort fra Innovasjon Norges rammer i finanskriseåret 2009. Satsing på omstilling gjennom gründerskap og et grønt skifte i norsk næringsliv er formidabelt.

Budsjettet betyr at regjeringen samlet vil sette av rundt 3,6 milliarder kroner til næringsutvikling gjennom Innovasjon Norge i 2016. Det vil sammen med de låneordningene som Innovasjon Norge har, bety 6,7 milliarder kroner til rådgiving, støtte og lån i regi av Innovasjon Norge til norsk næringsliv neste år.

Mens det i 2010 var avsatt 50 millioner kroner til etablerertilskudd, vil det i 2016 være 340 millioner kroner øremerket norske gründere og etablerere. Det gir nesten en syvdobling av landsdekkende etablerertilskudd. Miljøteknologiordningen har fra opprettelsen i 2010 vokst fra 140 millioner kroner til 504,5 millioner kroner i 2016. 250 millioner av de økte midlene er øremerket en omstillingspakke i 2016 som skal gå til næringsutvikling over hele landet.

«All time high»- budsjett for satsing på omstilling gjennom gründerskap og et grønt skifte i norsk næringsliv gjør fylkesrådet i Troms sin svartmaling av regjeringen ikke henger på greip.


Håvard Kyvik Gulliksen

Fylkestingsrepresentant (H)