Årsmøteresolusjon: Helikopterstøtte til Hæren og redningshelikoptre i Troms

Langtidsplanen for Forsvaret ble den 15. november vedtatt i Stortinget. Forliket mellom Ap/FrP/H forsterker den påbegynte kursendringen og gir en historisk satsing på Forsvaret. Et stort flertall har forpliktet seg til å øke budsjettene i årene fremover. Det sikrer Forsvaret kampkraft og bærekraft.

I Langtidsplanen ligger en utredning av landmakt i 2017 som skal vurdere hvordan Hæren og Heimevernet kan utvikles på for å kunne møte dagens og morgendagens trusler. Den fremtidige landmakten må være relevant og kunne iverksette en landmilitær innsats på kort varsel, ha god mobilitet og tilstrekkelig slagkraft og utholdenhet.

Det betyr at det må være en slagkraftig helikopterbase på Bardufoss for å gi Hæren den nødvendige operative støtten og kampkraft.

  • Troms Høyre forutsetter at en i påvente av Landmaktutredningen, ikke iverksetter endringer for 139 luftving, Bardufoss flystasjon og 339 skvadronen før resultater av utredningen er vedtatt.
  • Troms Høyre forutsetter at Landmaktutredningen behandles i Stortinget.

I Nord Norge er det i dag stasjonert redningshelikopter på baser i Bodø og på Banak. Det er svært stor avstand mellom disse to basene, lengre enn mellom noen andre redningshelikopterbaser i Norge. Den maritime aktiviteten utenfor Troms har vist en betydelig økning over år, og behovet for en ny base for redningshelikopter er merkbar. Helikopterstøtte til det sivile samfunnet synliggjøres gjennom de mange viktige oppdragene som utføres av 339 skvadronens Bell helikoptre og underbygger dette behovet. I en langstrakt landsdel er responstid helt avgjørende.

Befolkningen i Troms har like stort behov for krav på samme grad sikkerhet som landet for øvrig. Fremtidens redningshelikoptre skal opereres av Luftforsvaret, og for å få en effektiv drift er det derfor naturlig at basen opprettes på en eksisterende Luftforsvarsbase.

  • Troms Høyre vil at det etableres en base for de nye redningshelikopterne AW101, og at de lokaliseres til Bardufoss.