Høyre tar landsdelen i bruk

Uttalelse fra TromsHøyres fylkesstyreI en svært krevende situasjon hvor norsk økonomi presses av oljeprisen og flyktningkrisen, er det viktigere enn noen gang at vi bruker våre muligheter til å ruste landsdelen vår for videre vekst og utvikling

Statsbudsjettet viser at vi har en regjering som bidrar til arbeid, aktivitet og omstilling – og som tar landsdelen i bruk.Fallet i oljeprisen og aktiviteten på norsk sokkel gjør at norsk økonomi er i motbakke. Derfor gir regjeringen mer gass for at økonomien skal holde farten.
Vi står også foran store utfordringer når Norge nå opplever en stor flyktningestrøm. Mange av de som kommer vil bli boende. Å få alle ut i arbeid er åpenbart et mål for bedre integrering slik at tilstrømmingen blir mer bærekraftig. Dermed er det enda viktigere å skape flere jobber i et fleksibelt arbeidsmarked hvor yrkeserfaring også er mulig å oppnå for denne gruppen.

Den nye regjeringen evner å se muligheter og tenke langsiktig. Den kortsiktige ledigheten møtes med kortsiktige tiltak som ikke medfører varig økte utgifter for staten. For eksempel økte investeringer i infrastruktur. Det skaper aktivitet og arbeidsplasser godt tilpasset de yrkene som i størst grad rammes av økende ledighet. Den langsiktige ledigheten bekjemper vi best gjennom å legge til rette for at næringslivet kan skape nye, trygge arbeidsplasser. Det betyr en satsing på samferdsel, forskning og innovasjon og vekstfremmende skattelettelser.

Nå tas også landsdelen i bruk uten unødige statlig innsigelser og hvor regjeringen forsterker potensialet med målrettet satsing. Når Statens Vegvesen i region nord kaller veibudsjettet i 2016 for «så å si historisk», sier det sitt. Fylkesvegene får også økning og satsingen er dermed doblet i forhold til den rødgrønne transportplanen. Det er mye mer med ekstra kollektivsatsing i Tromsø, Arctic Race på statsbudsjettet og eget såkornfond i landsdelen for flere etableringer.
Statnett har fått grønt lys for en 300 kilometer lang kraftledning fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark. En milliardinvestering og et av de største infrastrukturprosjektene i landsdelen noensinne som vil legge til rette for vekst i industri, kraftproduksjon og annen næringsvirksomhet. Og det er mye mer, men retningen i budsjett og politikk er klart. Vi har en regjering som tar landsdelen på alvor. Vi har en nordområdepolitikk med konkrete tiltak og innhold. Ikke bare visjoner.

Dette er et spesielt budsjett for en spesiell situasjon. Nå trenger vi arbeid, aktivitet og omstilling. Det betyr økt midlertidig pengebruk, helt i tråd med handlingsregelen. Det viktigste er at vi iverksetter tiltak som på sikt skaper nye arbeidsplasser og økte inntekter, ikke økte offentlige utgifter – slik de rødgrønne gjorde under finanskrisen.