Høyre er fortsatt et forsvarsparti

Den 9.april var det 76 år siden krigen startet i Norge. Landet ble angrepet, og vivar på langt nær forberedt. Ikke mentalt, ikke militært. Ressursene til Forsvaretvar av AP bygget ned over år, noe vi som nasjon måtte betale dyrt for.

EtterSovjetunionens oppløsning, har det vært en jevn nedtrapping av Forsvaret. Dettehar vi merket godt i Troms. Dette skjedde i stor grad under AP-regjeringen,blant annet ble det vedtatt å selge Olavsvern. Vi er nå i den situasjonen aturo og usikkerhet igjen preger Europa, og ikke minst er det usikkerhet om hvasom skjer fra Russlands side i nord.

Detregistreres provokasjoner, og nå skal ifølge Barents Observer, også Russlandbenytte Svalbard militært i en omfattende øvelse helt i nord. Svalbard er somkjent en demilitarisert sone, og her kan Norge som nasjon stå ovenfor flereutfordringer.

FylkesrådslederCecilie Myrseth (AP) gikk før Høyres landsmøte ut i media med en klarforventning om at Høyre måtte gi forsvarspolitikken et klart nordområdestempel.Det er hyggelig, og faktisk rørende, at Myrseth setter sin lit til Høyre, forAP har i alle fall ikke levert mye i så måte. AP har konsekvent bygget nedForsvaret. Nok en gang vil jeg minne om at AP, SP og SV regjeringen la nedOlavsvern, til tross for solid motstand fra Høyre og folk flest.

Jeg erglad for forsvarsresolusjonen som ble vedtatt på Høyres Landsmøte sist helg.Troms Høyres delegasjon, og likeså Høyre både i Finnmark og Nordland sto på forå sikre en stødig og god resolusjon.

Høyreønsker å øke bevilgningene til Forsvaret med to prosent som er NATOs ambisjonsom langsiktig mål. Høyre er garantisten for å sikre sterk tilstedeværelse ogsuverenitetshevdelse i nordområdene og på Svalbard.

Landsmøtetforventer at regjeringen leverer en langtidsplan som er tydelig på at nasjonenskal forsvares fra grensa i nord inklusive alle våre havområder. Høyreslandsmøte forventer også at regjeringen leverer en langtidsplan medfinansiering slik at de siste langtidsplaner reverseres.

Høyreleverer i regjering, og erkjenner viktigheten av et solid og sterkt forsvar, ogat vi er en solid partner i det viktige NATO -samarbeidet. Forsvarspolitikk erikke distriktspolitikk. God forsvarspolitikk er å sikre nasjonens sikkerhet medlandmakt, sjømakt og luftmakt.

Det kanikke være tvil om at Høyre er forsvarsparti nr 1.


Ole-JohanRødvei (H)

Gruppelederfylkestinget