Høyre ønsker ekstraordinært løft for bedre veier

Denne uka behandlet fylkestinget i Troms budsjett og økonomiplan for 2018-2021. Høyre fremmet et alternativt budsjett som prioriterer utdanning og samferdsel.

I budsjettet foreslår Høyre et ekstraordinært løft for vedlikehold av fylkesveger i 2018. Partiet setter til sammen av 74 millioner kroner utover fylkesrådets forslag.

– Vi vet at gode veier er en forutsetning for at næringslivet vårt skal kunne fortsette å vokse. Da må fylkeskommunen ta et ekstra løft når vi vet hvor dårlig standarden er på mange fylkesveier, sier fungerende gruppeleder Line Fusdahl.

Høyre mener at fylkesrådet nok en gang ikke prioriterer nok midler til vedlikehold.

-Fylkesrådet er ofte ute å roper om mer penger til vedlikehold av fylkesvei. Realiteten er likevel at de selv ikke prioriterer det når de har muligheten. Det er synd, sier Fusdahl.

I tillegg legger Høyre inn penger til å starte bygging av gang- og sykkelvei fra Silsand til Islandsbotn i 2018.

– Dette har lenge vært en viktig sak for innbyggerne i Lenvik. Det er derfor viktig at man setter av penger i budsjettet til oppstart av gang- og sykkelveien. Dette handler om at man skal kunne ferdes trygt langs dette strekket, og er virkelig etterlengtet, sier ordfører i Lenvik, Geir-Inge Sivertsen om partiets budsjettforslag.

Høyre ønsker også å prioritere penger til styrking av skolehelsetjenesten, etter- og videreutdanning av lærere og et eget tilskudd til frivillige lag for plukking av søppel.