Høyre vil la elevene slippe sidemål

Høyre ønsker at elever på de videregående skolene i Troms selv skal kunne velge om de ønsker å ha sidemål eller ikke.

Neste uke er fylkestinget samlet til sitt oktobermøtet. I den forbindelse har fylkestingsrepresentant Benjamin Furuly (H) sendt inn en interpellasjon om valgfritt sidemål. Furuly ønsker at elever på de videregående skolene i Troms selv skal kunne velge om de ønsker å ha sidemål eller ikke.

-Vi vet at mange elever sliter med å lære seg å lese og skrive godt nok. Det er en stor utfordring for de det gjelder. Da mener jeg det er unødvendig at elevene skal måtte lære seg to norske skriftspråk. Jeg tror vi kunne oppnådd bedre resultater i norsk hovedmål dersom elevene kunne fokusere på å lære seg et skriftspråk, sier Furuly.

I dag har elevene obligatorisk undervisning og karakter i både hovedmål og sidemål. Valgfritt sidemål har tidligere vært testet ut av ni skoler i Oslo. Resultatene viste at gjennomsnittskarakteren gikk opp, og også interessen for sidemål økte blant elevene som deltok i forsøket

-Det å lære elevene norsk slik at de klarer seg på en god måte er en viktig oppgave for den videregående skolen. Da må vi prioritere det viktigste først, og det er hovedmål ikke sidemål, mener Furuly.

Nå ønsker Furuly at Troms skal gjøre det samme som Oslo og søke om et prøveprosjekt.

-Jeg kommer til å foreslå at fylkesrådet utarbeider en søknad til departementet med hensikten å gjøre sidemålet valgfritt i Troms-skolen. Det håper jeg at jeg får med meg resten av fylkestinget på, avslutter Furuly.