Hva vi har gjort, og hva vi ønsker å gjøre

Mine innlegg viser hva Høyre i regjering har oppnådd og hva vi ønsker å gjøre i neste periode. At det faller Arbeiderpartiet tungt for hjertet får så være. Men jeg kommer til å fortsett med å snakke om egen politikk.

Stortingsrepresentanten til Arbeiderpartiet Tove Karoline Knutsen går igjen til angrep på en offensiv velfundert praktisk eldreomsorg uten å si noe om hvilke løsninger de selv går til valg på.

Eldreomsorgen som regjeringen står for skal tas videre gjennom kvalitetsreformen «Leve hele livet» som regjeringen nå har startet opp.

Mine innlegg viser hva Høyre i regjering har oppnådd og hva vi ønsker å gjøre i neste periode.

Jeg kan med en gang si at jeg må skuffe Tove Karoline Knutsen. Eldreomsorg vil oppta meg på lik linje med en rekke andre viktige områder i samfunnet. Områder som krever praktisk politikk og handling. Det er nettopp grundige analyser og målrettede tiltak som gjør at Høyre sin politikk virker:

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet:

  • Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

  • Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

  • Altfor mange pasienter, og særlig eldre, bruker for mange medisiner og feil medisiner. Det kan føre til alvorlige helseplager og en tyngre hverdag. Vi vil derfor innføre et nytt system som samler all informasjon om pasientens legemiddelbruk i en oversiktlig elektronisk løsning.

Kort fortalt til stortingsrepresentant Knutsen (Ap):

  • Vi hever kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

  • Vi stiller tydelige krav til ledelse og utdanner flere ledere.

  • Vi stimulerer til bygging av flere nye sykehjemsplasser.

  • Vi stiller krav om legemiddelgjennomgang på sykehjem.

  • Vi oppfordrer kommunene til å forskyve middagen på sykehjemmene og sørge for at beboerne får mat når de er sultne.

Arbeiderpartiets mangel på egen politikk var et hovedpoeng i min kronikk angående «Det fremskrittsdrevne Arbeiderpartiet er borte». Tove Karoline Knutsen bekrefter mitt inntrykk av dette. Takk og god sommer!