Ja-politikk i kommunene fra Nord til Sør

Fordeling av beslutninger og makt handler om maktspredning, en viktig verdi for Høyre.

Det er ikke slik at all kompetansen sitter i Oslo. Høyre ønsker at kompetansemiljøer i ulike deler av landet skal utnyttes og styrkes gjennom lokalisering av statlige arbeidsplasser. Fordeling av beslutninger og makt handler også om maktspredning, en viktig verdi for Høyre. Derfor fortsetter denne regjeringen med å flytte og etablere statlige arbeidsplasser utenfor hovedstaden.

Poenget er ikke at vi skal ha et direktorat på hvert nes, men heller at det skal være en jevnere balanse mellom hovedstadsregionen og resten av landet.

  • Høyre i regjering har som hovedregel at nye og omlokaliserte statlige virksomheter og arbeidsplasser skal plasseres utenfor Oslo. Unntak fra dette skal være særlig begrunnet.
  • Mellom 300 og 400 arbeidsplasser var pr september 2016 flyttet ut i distriktene av Høyre / FrP regjeringen. Til sammenligning ble det med Senterpartiet i den rødgrønne regjeringen i hele perioden 2009-2013 flyttet ut kun 200.
  • Forrige gang Høyre satt i regjering (2002) ble det flyttet ut 900 statlige arbeidsplasser. Dette var den største utflyttingen av statlige arbeidsplasser i nyere tid.

God distriktspolitikk avgjøres ikke på et regjeringskontor i Oslo. Den føres i kommunene, nærmest der folk bor. Da får vi en politikk som legger til rette for at lokale vedtak ikke blir overstyrt av staten eller fylkesmannen. Dette er godt lokalt selvstyre og demokrati. Dagens regjering har vist vei på dette området også:

  • 7 av 10 saker i Kommunaldepartementet har blitt avgjort helt eller delvis i samsvar med kommunens vedtak. Tilsvarende når Senterpartiet satt i den rødgrønne regjering var kun 4 av 10.
  • Det er vedtatt kortere tidsfrister for å sende innsigelser.
  • Kommunene kan selv avgjøre om de ønsker lokale snøscooter-løyper eller om de vil ha mindre vindkraftanlegg. Regjeringen jobber for at kommunen skal få mer makt i forvaltning av utmark.

Arbeidet med å gi enda mer ansvar til kommunene skulle gjerne vært kommet lengre. Men slik det er nå, er ikke alle kommuner solide nok til å kunne ta de nye oppgavene. Senterpartiet har vært en konstant bremsekloss i dette arbeidet på bekostning av økt selvstyre i landets kommuner.

Kommune-Norge kan sammenlignes med et stort nasjonalt konsern. For å være effektiv må man gjennomføre nødvendige omstillinger i tide. Dette gjelder struktur, deling og innføring av beste praksis og erfaringer samt profesjonell økonomisk styring.