Kandidatpresentasjon: Benjamin Furuly

Benjamin Furuly står på 4.plass på fylkestingslisten

Kandidatpresentasjon: Benjamin Furuly

Alder: 19 år.

Utdanning/yrke: Studerer økonomi og administrasjon i Tromsø.

Hvorfor stiller du til valg for Høyre?:

Jeg stiller til valg for Høyre fordi det er det partiet som setter enkeltmennesket i sentrum for politikken, og har tillit til at folk vet bedre enn politikere hvordan de skal leve deres liv.


Hvilken sak brenner du mest for?

Jeg brenner mest for skolepolitikk. Den aller viktigste oppgaven til Troms fylke er å sørge for at vi har et godt videregående skoletilbud til elevene i Troms. Vi skal gi alle elever uansett hvor de kommer fra eller hvilken bakgrunn de har, muligheten til å oppnå sine drømmer. Skolens oppgave er å gi elevene de ferdighetene de trenger for å gjøre det. Da må vi også innse at alle elever er ulike og lærer på ulike måter, og tilpasse undervisningen mest mulig til hver enkelt elev. Slik at de som er flinke kan få nye utfordringer og bli enda bedre, men ikke minst slik at de som sliter kan få hjelp til å forstå og lære det de skal.


Hvis du kommer inn på fylkestinget – hva er ditt mål for perioden?

Om jeg kommer inn på fylkestinget kommer jeg til å jobbe for at Troms-skolen skal bli enda bedre, og at elevene skal få en undervisning som er best mulig tilpasset dem.