Kandidatpresentasjon Helge Schjolberg

Helge Schjølberg står på 5.plass på fylkestingslisten

Tre korte
Utdanning: Forsvarsutdannelse, bankfaglig utdannelse og lederskapsutdannelse
Alder: 68
Yrke: Nettopp pensjonist, men fortsatt aktiv i næringslivet.


Hvorfor stiller du til valg for Høyre?
Først og fremst fordi partiet står for de sakene jeg brenner for og som jeg har lyst til å få gjennomført. Troms er også et fylke i rivende utvikling, som jeg har veldig lyst å jobbe med.

Hvilken sak brenner jeg mest for:
Jeg brenner for et som Troms fortsatt skal være et forsvarsfylke med regional, nasjonal og internasjonal betydning. Forsvaret har et av sine tyngdepunkter i fylket. Dette er bygd opp gjennom flere tiår og gir flere tusen arbeidsplasser. Vår beliggenhet gjør også at i stedet for å redusere og overføre andre enheter til det sørlige Norge, må en heller se på utviklingen i nordområdene og utvide vår tilstedeværelse. Noe annet vil være uforsvarlig.


Hva er ditt mål for perioden:
At vi får gjennomført mest mulig av Høyres politikk samt at jeg vil jobbe for at de operative kapasitetene blir styrket innen alle forsvarsgrenene.