Kommunereformen i Troms må trappes opp

I Troms går arbeidet med kommunereformen tregt, og det erfortsatt ingen kommuner som har gjort vedtak om sammenslåing. De storekommunene må nå ta større ansvar for å få til gode prosesser og samtaler påtvers av kommunegrensene for å se hvordan tjenestetilbudene kan løftes ogdemokratiet styrkes. Lykkes vi ikke med kommunereformen i Troms er det på siktinnbyggerne som taper.

Troms Høyre mener derfor at:

– Kommunene i Troms må trappe opp arbeidet medkommunereformen for å sikre gode tjenester for fremtiden.

– De store kommunene må som drivkrefter i hver sin region nåta større ansvar for forhandlinger og sammenslåinger med nærliggende kommuner.

Les hele resolusjonen her


For mer informasjon kontakt:

Fylkesleder Geir Inge Sivertsen, mobil 95148700

Stortingsrepresentant og leder i resolusjonskomiteen KentGudmundsen, mobil 90127450