Kraftbransjen er for fragmentert

– Vi bør konsolidere kraftbransjen i Nord-Norge slik at vier kapabel til å foreta de nødvendige investeringer i nettet. Slik det er nå såvil de små selskapene ha enorme økonomiske utfordringer som må dekkes inn avnettleien til kundene, sier fylkestingsrepresentant Håvard Kyvik Gulliksen fraHøyre.

Troms Høyres fylkestingsgruppe ønsket at Troms fylkeskommunesom majoritetseier i Troms Kraft og minoritetseier i Ymber burde utrede denneproblematikken og se om det kan gagne kundene og selskapene å overføreeierposten fylkeskommunen har i Ymber til Troms Kraft.

– Vi fremmet et forslag om dette som ble nedstemt ifylkestinget. Men vi håper likevel at vi ved å ha tatt opp saken i fylkestingetat det har satt i gang positive prosesser om fremtidig organisering avkraftbransjen i regionen, sier Gulliksen.