Landmakten skal styrkes

Høyre har økt satsingen på Forsvaret betydelig etter mange år med underfinansiering. Bare budsjettøkningen til Forsvaret i år er mer enn summen av alle økningene i perioden 2005-2013. Det bør være en tankevekker når de andre partiene forsøker å skape et annet bilde i debatten som har kommet i kjølvannet av endringene i forsvaret.

Vi styrker sjøforsvaret, vi styrker luftforsvaret og nå står Landmakten for tur. Troms Høyre har store forventninger til en videre økt satsing. Ingen av forsvarsgrenene får nemlig tatt ut sitt potensiale av kampkraft, uten at det er en balanse mellom landmakt, sjømakt og luftmakt. Forsvarets fagmilitære jobber frem en Landmaktutredning som skal gi Forsvarsdepartementet og politikerne en vurdering og anbefaling av hvordan fremtidens landmakt med Hær og HV skal se ut. Det er levert en midlertidig statusrapport som anbefaler videre satsing i nord.

Troms Høyre mener Norge må ha en moderne brigade med et brigadesystem som er på linje med brigadesystemene vi opererer sammen med i NATO. Vi trenger å modernisere Brigade Nord og tydeliggjøre bruken av HV. Vi har allerede styrket ledelsesressursene for HV i nord for å kunne tilrettelegge for økt øving og trening med våre allierte. Med de globale sikkerhetspolitiske utfordringene vi står overfor er det i Langtidsplanen lagt vekt på å økt tilstedeværelse, større utholdenhet, økt kampkraft og økt mobilitet. Dette tilsier at vi må styrke Landmakten samt ha luftmobilitet for hurtige forflytning, både i forhold til topografi, infrastruktur og store avstander.

Troms Høyres forståelse av statusrapporten er at de økonomiske rammene som til nå er tiltenkt må økes. Det er viktig og riktig at vi nå bruker 1,5 milliarder på vedlikehold av materiellet til Brigade Nord for å få det vi allerede har til å fungere, og at vi har satt av 54 milliarder til å oppgradere Landmakten, men dette er ikke tilstrekkelig. Høyres landsmøte har vært tydelig på at Norge må øke forsvarsbudsjettet mot 2%-målet for å styrke forsvarsevnen. Troms Høyre vil også i dette arbeidet være en pådriver for å styrke landets forsvar og vår forsvarsevne. Så langt har vi vist en større satsing enn på svært lenge, men vi er ikke i mål, vi har større ambisjoner på flere områder. Det er på tide å styrke Landmakten, og Troms Høyre er en pådriver for dette arbeidet