Lettvint synsing fra Nordlys

Det har gått så langt at selv sognepresten så seg nødt til å arrestere politisk redaktør Fjellheim for faktafeil i innlegget «Nordlys på bærtur». Sognepresten kom med følgende kraftsalve: «Jeg forventer altså mer av Nordlys: at man går bak tallene, og også leser teksten. Istedenfor at soknepresten leser dere teksten». Bedre kan det knapt nok sies.

Det virker som nyutnevnte politiske redaktør Skjalg Fjellheim i Bladet Nordlys ikke lengre bryr seg om fakta og sannheten i saker han kommenterer. Han synser og mener mye, med så bred pensel at han mister troverdighet. Hans beskyldninger mot statsministeren i avisen Nordlys 9. oktober er noe av det sterkeste man har lest fra en aviskommentator.

Fjellheim påstår at «Erna har satt norsk rekord i politisk løftebrudd. Aldri har en by blitt lovet så mye. Og endt opp med så lite. Ernas vegplan for Tromsøregionen omtales som 2013-valgets drøyeste bløff – uansett parti eller geografi». Hans kommentar viser kun uvilje mot sittende regjering og statsminister. For ikke å nevne hans mangel på kunnskap om statlige prosjekter i Tromsø, budsjettprosesser og om hvordan samferdselsprosjekter finner sin løsning.

Det har gått så langt at selv sognepresten så seg nødt til å arrestere politisk redaktør Fjellheim for faktafeil i innlegget «Nordlys på bærtur». Saken omhandlet Nordlys sin leder om kulturdelen av statsbudsjettet. Der kommer sognepresten med følgende kraftsalve: «Jeg forventer altså mer av Nordlys: at man går bak tallene, og også leser teksten. Istedenfor at soknepresten leser dere teksten». Bedre kan det knapt nok sies.

Så tilbake til fakta. Hva har egentlig vært levert fra statsminister Erna Solberg, fra den såkalte Oslo-gryta, regjering og Storting til Tromsø de siste årene?

 • UiT- Norges Arktiske Universitet fikk i forslag til statsbudsjett for 2017 en vekst på historiske 12,5 prosent (366 mill.)
 • Byggetrinn II for Framsenteret (508 mill.)
 • Norges ny isgående forskningsfartøy «Kronprins Haakon» (1 400 mill.)
 • MH 2, det nye medisin- og helsefagbygget (1 334 mill.)
 • Ny A-fløy på UNN (1 600 mill.)
 • PET- senteret på UNN for kreftdiagnostisering (537 mill.)
 • Såkornfond (150 mill. statlige midler pluss 150 i privat kapital))
 • Belønningsordningen for kollektivtrafikk (257 mill.)
 • Historisk løft for studentboliger sammen med studentsamskipnaden og til høsten neste år står vil det stå totalt 526 nye hybler tilgjengelig i Dramsveien.
 • Nytt bygg til Tromsø Museum – Universitetsmuseet Nord-Norge (oppstartsbevillgning 5 mill.)
 • I tillegg har staten investert i bedre motorveier til sjøs, nye havneanlegg, bevilget penger til Tvibit, Tromsøbadet og svært mange andre gode tiltak.

Til sammen har det i Erna Solbergs regjeringstid blitt satset minst 6 152­ millioner på nye statlige prosjekter i byen. 6 152 millioner norske kroner! Dette er ikke engang alle prosjektene, men de viktigste og største.

Samferdselsprosjektene rundt Tromsø og i Norge generelt tar tid, av mange grunner. Erna lovet i 2013 at hun skulle starte opp prosjektene ny E8, Kvaløyforbindelsen, ny Tverrforbindelse og ny innfartsvei til Tromsø. Hun har gjort det hun kunne etter at hun tok over regjeringsmakten og via sin gode samferdselsminister Solsvik-Olsen lagt inn planleggingsmidler til ny E8, ny Kvaløyforbindelse og ny Tverrforbindelse. I tillegg har regjeringen endret fergeavløsningsordningen slik at Ullsfjordforbindelsen kan finansieres. E8 gjennom Ramfjord er nå i prosess med kvalitetssikring og detaljregulering som må være ferdig før det er lov å bevilge penger. Det sier statens eget regelverk og retningslinjer. Planleggingen og prosjekteringen ligger nå i løypen til å nå den kommende fireårige rulleringen av nasjonal transportplan, dersom regjering og Storting vil.

Dette har vært prioritert for å løse offentlige oppgaver i Tromsø, Nord-Norge og i nordområdene. Dette nyter vi godt av i Tromsø og disse satsingene skaper vekst i privat næringsliv med en enorm byggeaktivitet. Etterpå vil prosjektene de skape nye arbeidsplasser og vekst, til glede for oss som bor i landsdelen og Norge som nasjon.

Stoltenberg II regjeringen var ikke i nærheten av den samme ja-holdningen som dagens regjering har ovenfor landsdelen. Det eneste Stoltenberg andre regjering var best på var nok ordgyteriet, men det kan i hvert fall jeg leve godt med.

Dersom man legger sammen bevilgningene til alle disse statlige prosjektene som Erna Solbergs regjering leverer, kommer vi opp i en svimlende sum av 6 152 millioner norske kroner. At den nyutnevnte politiske redaktør Skjalg Fjellheim ikke har fulgt med på dette eller ikke er fornøyd får så være, men å påstå at statsminister Erna Solberg svikter Tromsø er rett og slett ikke korrekt. Tvert imot.

Når kommentatorjournalistikken så til de grader frigjør seg fra virkeligheten, slår det tilbake på egen troverdigheten til det som skulle vært en etterrettelig og seriøs avis. Og det er egentlig et varsko. Vi trenger en oppegående og kritisk presse, men den må også være troverdig og sannferdig.

Tromsø og Nord-Norge har fått gjennomslag for svært mye hos Erna Solbergs regjering.