Manglende lederskap av Myrseth førte til mistillitsforslagett

Høyre og FrP fremmet mistillit mot Fylkesrådet Myrseth etter at de ikke evnet å utvise lederskap i regionreformsaken.

– Myrseth og hennes manglende samarbeid med lederne av Nordland og Finnmark har vært et nasjonalt skue. For ikke å snakke om internt i eget fylkesråd, der hun ikke har klart å skape enighet i den viktigste politiske saken Troms Fylke behandler denne perioden. Vi kan ikke la et råd uten samarbeids- og lederegenskaper legge premissene for utviklingen av landsdelen, sier gruppeleder på fylkestinget for Høyre Ole-Johan Rødvei.

– Fylkesrådsleder Myrseth har fra dag en, og gjennom hele prosessen vært den som har ledet arbeidet på vegne av fylkestinget. Dette både gjennom orienteringer til fylkestinget og samtaler med andre utenfor fylkeskommunen. Derfor er det svært beklagelig at Fylkesrådet Myrseth ikke finner det betimelig å fremme sak og innstilling til fylkestinget når denne saken skal sluttbehandles, sier gruppeleder på fylkestinget for Fremskrittspartiet John Karlsen.

– Når rådet konfronteres med en fraværende lederstil, manglende prioriteringer og manglende resultater skyldes det på regjeringen. Det blir for dumt, spesielt i en sak som dette hvor fylkesrådslederen helt klart har det fulle og hele ansvaret, sier Rødvei.

– Fylkesrådet i Troms er blant landets best betalte politikere, begrunnet med det tunge ansvaret de innehar. I denne viktige saken viser de med all tydelighet at de ikke er i stand til å skjøtte sitt ansvar i og med at det ikke fremlegges saksutredning eller innstilling fra fylkesrådet. Det er best for alle parter at vi bytter ut fylkesrådet Myrseth, avslutter Rødvei og Karlsen.