Nominasjonskomiteens forslag til Stortingsvalgliste Troms Høyre

Nominasjonskomiteens listeforslag inneholder 12 kandidater hvor det er tatt hensyn til geografi, kjønn, aldersspredning, yrkesmessig bakgrunn, politisk erfaring og engasjement. Komiteen har lagt vekt på å finne kandidater som kan representere hele Troms på en god måte på Stortinget.

Nominasjonskomiteen i Troms Høyre har avgitt sin innstilling. Nominasjonsmøtet avholdes fredag 25. november i Tromsø.


– Troms Høyre har en klar målsetting om å få inn 2 representanter på Stortinget ved valget neste høst. Vi mener den foreslåtte listen har solide kandidater som gir gode muligheter til å oppnå det, sier nominasjonskomiteens leder, Elisabeth Vik Aspaker.

En rekke lokalforeninger og Troms Unge Høyre har gitt sine innspill til nominasjonskomiteen gjennom prøvenominasjoner innen fristen 1. oktober.

Stortingsvalget 2017

Nominasjonskomiteens Innstilling til stortingsvalgliste for Troms Høyre:

 1. Kent Gudmundsen (38 år) Stortingsrepresentant.

Gudmundsen er bosatt i Tromsø, opprinnelig fra Harstad. Gudmundsen har for tiden sin første periode på Stortinget hvor han sitter i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Han har en Master of Business Administration (MBA) fra Universitetet i Tromsø og har tidligere vært fylkesråd for utdanning, selvstendig næringsdrivende og leder i Tromsø Høyre.

 1. Regina Alexandrova (49 år) Stortingsrepresentant.

Alexandrova er fra Bardu, og har for tiden sin første periode på Stortinget hvor hun sitter i Forsvars- og utenrikskomiteen. Alexandrova er Høyres forsvarspolitiske talsperson. Hun er utdannet offiser og har en master i konflikt, sikkerhet og flerkulturell forståelse ved Universitetet i Tromsø. Alexandrova har også erfaring som prosjektutvikler i næringslivet, major i Hæren og flerårig gruppeleder for Høyre i Bardu kommune.

 1. Geir-Inge Sivertsen (51 år) Ordfører

Sivertsen er fra Finnsnes og er ordfører i Lenvik kommune for andre periode. Han er utdannet Sivilingeniør på NTH/NTNU og har en Master of Business Administration (MBA) fra Universitet i Tromsø. Sivertsen er i dag Leder for Troms Høyre og har tidligere yrkesbakgrunn som administrerende direktør og prosjektleder i kraft- og bygge bransjen.

 1. Einar Jahre Mustaparta (47 år) Forretningsutvikler.

Mustaparta er fra Harstad hvor han jobber som forretningsutvikler for Statoils Nord-Norge kontor. Han er utdannet sivilingeniør ved NMBU og Master in Transport Planning and Management fra Universitetet i Westminster. Mustaparta har også erfaring som gründer innenfor marin bioteknologinæring og flere år i forskjellige avdelinger av Statoil. Han er aktiv i frivillig sektor innenfor idretten i Harstad og nåværende leder av Harstad Høyre.

 1. Ragnhild Berg Nilsen (21 år) Politisk rådgiver.

Nilsen er fra Tromsø, hvor hun i dag har permisjon fra studiene i jus for å jobbe som politisk rådgiver ved Utenriksdepartementet for Europaminister Elisabeth Aspaker. Hun har tidligere politisk erfaring som president i European Youth Parliament Norway, Tromsø og som leder av Troms Unge Høyre.

 1. Geir Varvik (58 år) Selvstendig Næringsdrivende.

Varvik er fra Storfjord og driver i dag flere selskap i Skibotn. Han har økonomiutdannelse og mange års erfaring fra Storfjord kommunestyre og Troms fylkesting.

 1. Christine Killie (37 år) Skånland, Førstekonsulent ved UiT – Norges Arktiske Universitet
 2. Erlend Svardal Bøe (24 år) Tromsø, Gruppeleder Høyre og Generalsekretær Unge Høyre
 3. Line Van Gemert (43 år) Lyngen, Konsulent Lyngen kommune og Varaordfører
 4. Benjamin Furuly (20 år) Bardu, Student og Leder Troms Unge Høyre
 5. Elin Byberg (38 år) Lenvik, Næringssjef Målselv kommune
 6. Dag Sigurd Brustind (51 år)Ibestad, Ordfører

For mer informasjon:

Kontakt nominasjonskomiteens leder Elisabeth Vik Aspaker på mobil 48082693.

Hun er tilgjengelig for kommentar fredag før kl.1030 og etter kl.1200.

Nominasjonskomiteen har bestått av:

Elisabeth Vik Aspaker, leder

Svein Ludvigsen

Jorhill Andreassen

Markus Johansen

Kristian Wangsfjord (Unge Høyre)