Nord-Norge vinner mest innovasjonsstøtte

Ny revidert oversikt fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at bedrifter og gründere i Nord-Norge vinner kampen om mer enn 25 prosent av de nasjonale innovasjonsmidlene.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen mener dette er en kjempehyggelig nyhet som bygger opp under den drivkraften vi opplever i landsdelen vår for tiden.

-Det investeres og satses stort. Politisk mener jeg denne saken også stiller kritikken fra Arbeiderpartiet i et underlig lys. De hevder i alle sammenhenger at omprioriteringene av de regionale utviklingsmidlene til fylkesveier ville gjøre at vi i nord tapte. Det har slått helt feil. Tvert imot får vi nå 28 prosent av den nasjonale ekstrasatsingen på fylkesveiene og i tillegg drar vi også fra i konkurransen om de nasjonale innovasjonsvirkemidlene. Vinn-Vinn kan vi vel kalle det, sier Gudmundsen i en kommentar.

Høyre i regjering har styrket en rekke nasjonale innovasjonsvirkemidler som eksempelvis SkatteFUNN, BIA, Enova og Forny2020. Det er også lagt frem en egen gründerplan av næringsminister Monica Mæland. Tiltakene har styrket mulighetene for både nye og etablerte virksomheter til å utvikle nye tjenester og produkter. Politikken skal bidra til økt konkurransekraft og tryggere arbeidsplasser.

Gudmundsen peker på at det i landsdelen går veldig bra. Det settes eksportrekorder innen sjømat og importrekorder av turister. Den største utfordringen vår for tiden er den lave arbeidsledigheten og dermed mangelen på hender til å ta unna veksten. Den målte ledigheten i september i fjor for Troms, hadde ikke vært lavere på samme tid siden 1978.

-Jeg leste oppsummeringen av 2016 fra NAV Nordland med stor glede. Den bekrefter at vi har et godt utgangspunkt for videre vekst i nord om vi legger til rette for dette gjennom en ja-regjering som i dag. Da er mulighetene mange i nord, avslutter Gudmundsen.

Oppsummeringen fra NAV Nordland lyder;

«Når 2016 skal oppsummeres, kan vi nok en gang se tilbake på et år der industrien produserer og eksporterer så mye remmer og tøy kan holde, det bygges veier, tuneller, broer, hoteller, kjøpesentra og boliger, eksportverdien av fisk slår alle rekorder og turistene strømmer til i et antall vi aldri tidligere har opplevd. En liten titt i glasskula for 2017 viser at pilene fremdeles peker fram og opp. Arbeidsledigheten har gått nedover jamt og trutt gjennom hele 2016. (…) I Nordland har vi mange naturgitte fordeler som vi blir stadig flinkere og mer bevisst på å utnytte slik at det genererer økte verdier. Noen faktorer er det imidlertid vanskelig å ha kontroll på som kraftpriser, rentenivå og kronekurs som i stor grad påvirker i hvilken grad vi lykkes i å skape overskudd av det vi holder på med. Imidlertid er det i skrivende stund vanskelig å se mørke og truende skyer i nær framtid selv om himmelen over oss er mørkere enn noen gang akkurat nå i den årstida vi er inne i.»

Nord24 har skrevet en redaksjonell omtale av den nye oversikten og intervjuet en av gründerne som har vært med på å sikre veksten i nord. Gründer Svein Kvalvik med selskapet sitt Kvalvik Bait AS har produsert et innovativt agn som allerede har vunnet flere priser.

Du kan lese mer om hans historie her: http://www.nord24.no/nord-norge/naringsliv/sintef/kona-var-fortvilet-over-sveins-kjokkenbenk-prosjekter-na-satser-han-pa-internasjonal-suksess/s/5-32-79759


Litt fakta om saken;

  • Utviklingen i Nord-Norge viser 291 millioner i 2013 (16,4%) og 368 millioner i 2015 (18 %) for tilskuddsordningene, samt 554 millioner i 2013 (18%) og 684 millioner i 2015 (24%) for lån og garantier.
  • Til sammen er de landsdekkende tilskuddene økt med 312,5 millioner kroner i 2015 og samtlige fylker i Nord-Norge har gått opp i perioden.