Ny båt klar – fergeleiet passer ikke.

Troms Høyres fylkestingsgruppe ønsker svar fra fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo fra Senterpartiet, om hvordan man kunne glippe på målene på ferga i forhold til fergeleiet, og ber om å redegjør for saken.

Her er spørsmålet Høyres gruppelder, Ole-Johan Rødvei, ber fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo fra Senterpartiet svare på:

Den 4. juli skrev Nordlys at fergeleiet ikke passer for den nye fergen MF Vågan som var planlagt satt inn på fergesambandet mellom Brensholmen i Tromsø og Botnhamn på Senja for å økte kapasiteten på denne populære sommerruta.

Slik saken fremstilles i Nordlys, er det Fylkesråd for samferdsel som har et særlig ansvar i saken da administrasjonen i Troms fylkestrafikk uttrykker overraskelse over at problemstillingen med størrelsen på fergeleiet ikke er tatt høyde for i anbudsprosessen. Det fremgår av saken at ferga er for stor til fergeleiet og MF Vågan ligger nå ved kai i Tromsø.

Denne ruta er svært populær, og kapasiteten har vært sprengt i mange år.

Her har har tydeligvis skjedd en glipp fra ansvarlig fylkesråd. Hvilke krav stilte fylkeskommunen til Torggaten Nord som vant anbudet om ruta tidligere i år?

Det er ikke plass til den nye ferga. Ferga er for stor til fergeleiet, og MF Vågan ligger som nevnt nå ved kai i Tromsø.

Visstnok skal ferga kunne settes i drift etter en del ombygginger, som først må avklares med Vegvesenet. Hvem skal stå for disse kostnadene?

Daglig leder i Troms fylkestrafikk, er overrasket over at det ikke er plass til ferga i fergeleiet, og henviser til fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakkmo, som ikke ønsker å kommentere ytterligere.

Dersom artikkelen stemmer, er det jo ganske utrolig at man har bestilt ny ferge uten å sjekke at fergekaia passer.

Nå er det jo ikke første gangen man bestiller båter uten å undersøke hva som er behovet på kaisiden. Saken er sånn sett ekstra utrolig, for man må jo kunne forvente at man tar lærdom av tidligere feil.

Høyres fylkestingsgruppe er svært kritisk til det som har skjedd her, og har sympati med de mange turistene som her får fereieplanene sine endret. Turister som vi satser på, og gjerne ønsker velkommen. Omdømmebygging er her et nøkkelord.

Med hjemmel i reglement for Troms fylkesting, paragraf 19C, hvor enkeltrepresentanter kan sende skriftlige spørsmål til ansvarlig fylkesråd med krav på svar innen 10 dager. stiller jeg følgende spørsmål til fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

Hva er kostnadene med ombygging av fergeleiet estimert til og hvilke forundersøkelser er gjort med hensyn til kaikapasitet. I tillegg: Når vil den nye ferga settes i drift på strekningen Brensholmen – Botnhamn?