Pensjon og skatt tukler man ikke med!

Arbeiderpartiets forslag til regulering av pensjon kan gi pensjonistene mindre enn de har krav på.

I ny folketrygd slik den er utformet i dag kan nivået på den enkeltes pensjon fastsettes uten at det gjøres usikre anslag for lønns- eller prisvekst. Den enkelte er dermed sikret å få den pensjonen man har krav på. Høyre har sagt vi skal vurdere Aps forslag og støtte det dersom det er positivt for pensjonistene.

Ap har ikke klart å svare på konsekvensene av sitt forslag, derfor har vi spurt Arbeids- og Sosial departementet og svaret er klart:

 • Dersom anslagene på lønnsvekst i samfunnet bommer med bare et halvt prosentpoeng vil en pensjonist som lever til han eller hun blir 85 år kunne tape nærmere 100 000 kroner.
 • Bommer de med ett prosentpoeng og du som pensjonist blir 90 år blir beløpet nærmere 272 000.
 • Ap må nå komme på banen og redegjøre skikkelig for konsekvensene av sin modell dersom andre partier skal kunne ta stilling til den. Tallene fra departementet gjør Høyre mer enn skeptisk.
 • Folk skal få den pensjonen som de har jobbet hardt for og som de har krav på!
 • I gode år er dagens regulering gunstig for pensjonistene. I dårlige år som vi har hatt et par år nå, kommer de dårligere ut.
 • peker alle piler i retning av bedre tider, da vil pensjonistene bli stående igjen på perrongen dersom man ukritisk innfører Aps forslag.

Denne ubehagelige usikkerheten lanseres i tillegg til Ap’s valgløfte om å øke skatter og avgifter jevnt over.

Arbeiderpartiet går til valg på å hente inn 15 milliarder i økte avgifter og skatt. Beløpet vil nok øke betydelig etter eventuelle forhandlinger med Sosialistik Venstreparti og Senterpartiet. Dette er inndragning av våre sparepenger, formue i form av nedbetalte eneboliger og kjøpekraft fra folk flest.

Arbeiderpartiets skatteopplegg for 2017-2021 er en straff til pensjonister og folk flest som gjennom et langt yrkesliv har skjøttet sitt arbeid og sin private økonomi fornuftig.

Arbeiderpartiets triks-mix er å gi med den ene hånden og ta dobbelt tilbake med den andre!

 • 210.000 pensjonister får med dette forslaget økt formueskatt. En lite hyggelig takk for innsatsen for bygging av velferdsnasjonen og en fornuftig livsførsel som gjør at mange er gjeldfrie.
 • 5 milliarder i økt formuesskatt som takk for at man bl.a. har bygget og betalt ned sin egen bolig.
 • 2 milliarder hentes rett i din og min lommebok i form av økt inntektsskatt fra 900.000 nordmenn
 • 5 milliarder i økte avgifter, hvorav 3 milliarder på bilrelaterte avgifter, 1 milliard i økt merverdiavgift på netthandel og til sist 740 millioner på taxfree- og tobakksavgifter.
 • 3 milliarder skal hentes i rentebegrensning og finansskatt

Skatt er også viktig distriktspolitikk. Formueskatten på arbeidene kapital legger en demper på skapertrangen og hindrer utvikling av nye norskeide arbeidsplasser i distrikts-Norge.

Før endringer i pensjon gjennomføres må man være sikker på effekten av det man skal foreta seg. Ellers blir det tukling som skaper usikkerhet og uheldige usolidariske effekter.