Pole-en, pole-to, pole-tre…

Viste du at det har blitt 63 nye politistillinger og 15 nye politibiler i Troms bare på de siste fire årene? Det er det regjeringen som har sørget for. Bare fra 2016 til 2017 er budsjettet til Troms politidistrikt alene økt til 377 millioner kroner. Det er en økning på hele 120 millioner kroner. Det er penger som kommer svært godt med når fremtidens politi skal bygges.

Politiets jobb er ute blant folk. Det er menneskene de er til for, ikke kontorene. De skal trygge min og din hverdag og sørge for hjelp og støtte når vi trenger det mest. Mer tid ute blant folk og mindre tid bak en kontorpult gir et bedre, mer moderne og tilgjengelig politi. For at politiet skal kunne gjøre jobben sin så godt som mulig trenger de at politikerne som bevilger pengene til utstyr og trening skjønner at vi lever i 2017 og ikke i 1976. Det gjør Høyre og det gjør regjeringen.

Ute der folk er

Vi kan ikke la politiet bli igjen, mens resten av samfunnet endrer seg. De som ønsker å gjøre ugagn gjør ihvertfall ikke det. Det er heller ikke slik at det er kontorene i seg selv som gjør politiets jobb. Den moderne kriminaliteten er annerledes enn den vi møtte for 40 år siden. Det er ikke en overraskelse. Likevel er det krefter i fylket vårt som kjemper for å tviholde på gamle utdaterte løsninger i stede for å vende snuten mot 2017.

Nærpolitireformen skal sikre god tilstedeværelse av et effektivt og lokalt politi der hvor du og jeg bor. Det gjelder uansett om du bor ytterst på Senja, eller midt i Tromsø. Reformen skal bygge opp og utvikle gode fagmiljøer som kan møte dagens og morgendagens utfordringer.

Må tenke nytt

Ingenting står stille. Dessverre vil noen kanskje si, men det er ikke vanskeligere enn at man må tenke nytt. Et kontor eller to mer gir ikke et mer tilgjengelig og moderne politi, det er det flere patruljer ute i hele distriktet som gjør. Lenge har vi hatt for mange lensmannskontorer som kun har hatt åpent noen få dager i uken med lav bemanning. Nå skal flere politifolk flyttes ut fra kontoret og på patrulje der hvor folk faktisk er. Mer politi ute gjør ikke bare underverker for responstiden, men det har også en viktig preventiv effekt. Den nye teknologien gir også store muligheter. Politiet skal få smarttelefoner så de kan etterforske og løse de mindre sakene på stedet. Med noe som så lite som en smarttelefon kan det tas bilder, bevis kan sikres, vitner og mistenkte kan avhøres på stedet og bilde og video kan deles med andre patruljer. Flere saker kan etterforskes og gjøres ferdig på stedet. Det gir et mer effektivt politi som kan bruke mer tid på de viktige sakene.

Hallo 2020, farvel fortiden.

Senest onsdag 19.7 var det en reportasje på NRK hvor politiet selv sa at de hadde tatt flere ruspåvirkede sjåfører takket være nettopp ”nye metoder og ny teknologi”. Og det er hele poenget. De blir flere, de er mer ute og de får mer tid til å gjøre det som faktisk er jobben deres. Nærpolitireformen gjør ikke bare hverdagen til politiet enklere, men det blir også enklere for deg. For når noen kontorer legges ned, skal du kunne få den samme tjenesten digitalt. Det vil si at du slipper turen til lensmannskontoret, men kan anmelde rett fra sofaen.

De som sier at nærpolitireformen er en ”fjernpolitireform” må nok se over sakspapirene en gang til. Denne reformen handler om mer trygghet, mer politi ute hvor det skjer noe og mindre politi på kontorer. Nærpolitireformen er et etterlengtet hallo til 2020, og et farvel til fortiden. Alt er i konstant forandring og nå kan politiet henge med.