Pressemelding fra Troms Høyre om Langtidsplan for forsvarssektoren

– Vi er ikke fornøyd med at Bell helikoptrene og 339 skvadronen foreslås flyttet fra Bardufoss til Rygge. Vi respekterer at den foreslåtte flyttingen er en prioritert og villet satsning på spesialstyrkene fra regjeringens side, men vi kommer til å jobbe for at helikoptrene bevares på Bardufoss frem til saken er ferdigbehandlet i Stortinget, sier Sivertsen.

Troms Høyre støtter regjeringens offensive og fremtidsrettede satsning på forsvaret. Med den nye langtidsplanen sikrer regjeringen kampkraft og bærekraft i forsvaret.

Troms Høyre mener at regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren styrker forsvarets operative evne og gjøre at større deler av Forsvaret blir tilgjengelig og klar til innsats på kort varsel.

– Det er svært gledelig at forsvarets musikkorps i Harstad foreslås videreført i langtidsplanen. Troms Høyre også er svært glad for at regjeringen foreslår å flytte 50 stillinger fra Oslo til Harstad og forsvarets lønnsadministrasjon. Også spekulasjoner om nedleggelse av andre bataljonen på Skjold viste seg å være feilaktige sier av leder av Troms Høyre, Geir-Inge Sivertsen.

– Vi er ikke fornøyd med at Bell helikoptrene og 339 skvadronen foreslås flyttet fra Bardufoss til Rygge. Vi respekterer at den foreslåtte flyttingen er en prioritert og villet satsning på spesialstyrkene fra regjeringens side, men vi kommer til å jobbe for at helikoptrene bevares på Bardufoss frem til saken er ferdigbehandlet i Stortinget, sier Sivertsen.

– Selv om Bell helikoptrene foreslås flyttet er det viktig å huske på at helikopterbasen er en investering som vil sikre tungt vedlikehold til NH-90-flåten, det sikre arbeidsplasser på Bardufoss, sier Sivertsen.

– En eventuell flytting av helikoptrene vil ikke finne sted før etter at det er etablert tilstrekkelig helikopterkapasitet i Nord-Norge, etter planen er det i 2019 sier Sivertsen.

For ytterligere kommentarer kontakt leder av Troms Høyre Geir-Inge Sivertsen, mobil: 951 48 700.