Prestbakmos elendighetsbeskrivelse

Prestbakmo slenger ut med påstander og spørsmål og kritiserer dagens regjering og stortingsflertall, uten at han kommer med løsninger på all elendigheten som han klarer å fremsette.

Når jeg leser Ivar B. Prestbakmos (Sp) innlegg i media under overskriften «Ta hele landet i bruk!», skjønner jeg godt at han ble vraket på Sp’s nominasjonsmøte til stortingsvalget. En splittende 1. kandidat har tydeligvis Sp ikke bruk for.

Det er et faktum at landsdelen her nord går så det suser. Ikke arbeidsledighet, ja heller mangel på arbeidskraft. Kommunene har bedre kår under denne regjeringen enn tidligere. At enkelte kommuner velger å prioritere slik at det ikke kommer innbyggerne nok til gode, er en annen sak, og her har de enkelte ordførere og flertallskonstellasjoner et ikke ubetydelig ansvar.

Hvordan dokumenterer du egentlig at stortingsflertallet ser det som et problem at det bor folk i distrikts-Norge?

I motsetning til Sp, så tror Høyre på et samarbeid med EU og vårt EØS-medlemskap. Regjeringen ser mulighetene for avtaler og ytterligere handelsmuligheter med EU, og vår EU-minister jobber iherdig for enda bedre betingelser for næringslivet her nord.

Forrige regjering fra Ap, Sp og SV, klarte å kutte alle bånd til Kina, og dermed mistet Norge tilgang til et marked som hadde stor betydning også for vår landsdel.

Dette har Regjeringen og vår utenriksminister Brende ordnet opp i, og kineserne vil nå være en viktig handelspartner for Norge, noe som vil ha stor betydning for distrikts-Norge. Det er faktisk viktig å se de store linjene, og ikke kun være opptatt av en kommunegrense eller et enkelt lensmannskontor. For Høyre er det viktigere at vi har et politi som tjener folk flest, og ikke et «tomt» lensmannskontor som gir falsk trygghet.

Så er Prestbakmo levende opptatt av fylkeskommunens ve og vel, og særlig fylkeskommunens økonomiske mulighet til å løse etterslepet på fylkesveiene.

For å si det enkelt. Så ble det under den rødgrønne regjeringen bevilget «smuler» til disse formålene, og Nord-Norge kom elendig ut.

Dette har dagens regjering tatt tak i, og arbeidet med etterslepet er i godt gjenge. Men å ta igjen ca. 8 milliarder «over natta» er vanskelig. Jeg har aldri hørt at regionveisjef Naimak har skrytt av bevilgningene fra forskjellige regjeringer. Det gjorde han nå.

Det er næringslivet her i distrikts-Norge som bygger landsdelen. Ikke den enkelte fylkeskommune. Næringslivet skaper arbeidsplasser til gagn for hver og en av oss. Da er det ikke så vesentlig at f.eks. Regionale utviklingsmidler skal ha fylkeskommunens hand på rattet, men at disse midlene kommer næringslivet til gode, gjennom bla. en utstrakt støtte til samferdsel.