Sterkere fokus på kjerneoppgavene

– Vi styrker satsingen samferdsel i vårt budsjettforslag for 2017. Samferdselssatsing er næringslivssatsing, og det er det næringslivet i fylket vårt etterspør. Bedre kommunikasjon og bedre veier vil styrke veksten i næringslivet og bosetningen i distriktene, mener gruppeleder for Høyre, Ole Johan Rødvei.

Høyre ønsker at fylkeskommunen skal ha et sterkere fokus på sine kjerneoppgaver, mer penger til samferdsel i Troms i tråd med folk og næringslivets behov. Det vil styrke distriktene mener Høyres gruppe.

– Vi styrker satsingen samferdsel i vårt budsjettforslag for 2017. Samferdselssatsing er næringslivssatsing, og det er det næringslivet i fylket vårt etterspør. Bedre kommunikasjon og bedre veier vil styrke veksten i næringslivet og bosetningen i distriktene, mener gruppeleder for Høyre, Ole Johan Rødvei.

Høyre er heller ikke fornøyd med sittende fylkesråd når det gjelder etter- og videreutdanning av lærere.

– Vi mener det er viktig at flere lærere får muligheten til faglig påfyll. Bedre kvalifiserte lærere styrker elevenes muligheter videre, fortsetter Rødvei og viser til at Høyre også ønsker en styrkning av skolehelsetjenesten i samarbeid med kommunene.

Når det kommer til lærlinger, øker Høyre muligheten for lærlingplasser.

– Vi setter av mer penger slik at fylkeskommunen kan ta inn flere lærlinger, opplyser Rødvei.

Videre ønsker Troms Høyres fylkestingsgruppe å være betydelig mere offensiv i satsing på veivedlikehold, og ikke minst på oppstart av asfaltering av dagens grusveier.

Kontakt gruppeleder: Ole-Johan Rødvei mob: 91352007


Styrking 2017:

Skolehelsetjenesten kr 2.000.000,-

Etter- og videreutdanning kr 1.000.000,-

Utredning ny skole i Sør-Troms kr 1.000.000,-

Flere fylkeskommunale lærlinger kr 500.000,-

Ytterligere styrkning vegvedlikehold kr 23.847.000,-

Asfaltering grusveg kr 8.000.000,-

Avsetning disposisjonsfondet utover fylkesrådets forslag kr 5.000.000,-

Overføringer investeringsbudsjettet (Gang-og sykkelvei) kr 10.000.000,-

Høyres fylkestingsgruppe foreslår og håper på tilslutning til følgende forslag i forbindelse med budsjettbehandlingen i fylkestinget:

1. Fylkestinget ber fylkesrådet legge fram en fylkestingssak senest oktober 2017 som utreder muligheten for å finansiere ny videregående skole i Harstad, eventuelt gjennom driftsbesparelser i skolestrukturen.

2. Fylkestinget ber fylkesrådet gjennomføre fritt skolevalg i Troms.

3. Fylkestinget ber fylkesrådet legge frem ny finansieringssak for Langsundforbindelsen.

4. Fylkestinget ber fylkesrådet utrede muligheten for bruk av private rådgivningstjenester i videregående skole.

5. Fylkestinget ber fylkesrådet utarbeide søknad om å få gjennomføre prøveprosjekt med valgfritt sidemål.

6. Fylkestinget ber fylkesrådet utarbeide retningslinjer for bruk av videregående skoler også etter skoletid, til for eksempel frivillige lag og foreninger.