Stortingsnominasjon for 2017

Stortingsrepresentantene Kent Gudmundsen og Regina N. Alexandrova stiller seg til disposjon for renominasjon for Troms Høyre til stortingsvalglisten 2017.

Nominasjonarbeidet er nå i gang under kan du lese hvem nominasjonskomiteen består av, hva sittende representanter har svart om renominasjon, hva tidsplan for nominasjonsprosessen er, og nominasjonsprosessen oppsummert i 16. punkter.

Nominasjonskomite:

Leder: Elisabeth Aspaker
Nestleder: Svein Ludvigsen
Markus Johansen
Einar Mustaparta
Line van Gemert
Kristian Wangsfjord (UH)

Sittende representanter har svart følgende:

Nominasjonskomiteen har spurt sittende representanter og vararepresentanter om de ønsker renominasjon.
Kent Gudmundsen og Regina Nargis Alexandrova har stilt seg til disposisjon. Elisabeth Aspaker, Helge Eriksen og Kristian Støback Wilhelmsen har svart at de ikke ønsker å la seg renominere.

Vedtatt datoplan for nominasjonsarbeidet:

28. april: Brev til stortingsrepresentanter og vararepresentanter senest med svarfrist 12. mai.

10. mai: Leder av nominasjonskomiteen deltar på samling sentralt.

12. mai: Sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter har svarfrist.

18. mai: Brev til lokalforeningene hvor de oppfordres til å spille inn aktuelle kandidater. Svarfrist 8. juni.

8. juni: Lokalforeningene spiller inn aktuelle kandidater til nominasjonskomiteen.

1. september: Alfabetisk presentasjon av kandidater offentliggjøres og oversendes lokalforeningene med frist for prøvenominasjon innen 1. oktober Valg av delegater til nominasjonsmøtet.

14. oktober: Prøvenominasjon avsluttes, og frist for å melde inn delegater til fylkesårs- og nominasjonsmøtet.

28. oktober: (senest) Nominasjonskomiteen avgir innstillingen for offentliggjøring.

26.- 27. november: Fylkesårs- og nominasjonsmøte i Tromsø.


Nominasjonsprosessens 16 punkter:

1. Fylkesstyret oppnevner Nominasjonskomité.

2. Fylkesstyret fastsetter dato for Nominasjonsmøtet.

3. Datoplan for nominasjonsprosessen offentliggjøres.

4. Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives for å avklare skriftlig om de ønsker å være kandidat.

5. Sittende representanter og vararepresentanters svar gjøres kjent på fylkesorganisasjonens hjemmesider.

6. Foreningens medlemmer og alle andre oppfordres til å foreslå navn på personer for nominasjonskomiteen.

7. Nominasjonskomiteen arbeider selv frem forslag på aktuelle personer.

8. Nominasjonskomiteen avklarer med de foreslåtte personene om de ønsker å være kandidater.

9. Nominasjonskomiteen presenterer en alfabetisk liste over aktuelle kandidater.

10. Prøvenominasjon gjennomføres på bakgrunn av den alfabetiske listen:
a. Som medlemsmøter i kommuneforeningene og sideorganisasjonene og/eller
b. Som avstemning blant alle medlemmer med stemmerett.

11. Foreningene velger sine delegater til nominasjonsmøtet.

12. Nominasjonskomiteen setter opp endelig prioritert liste på bakgrunn av egne vurderinger og resultatet fra prøvenominasjonen.

13. Delegatene tilskrives med informasjon om møtested, tid, dagsorden og forretningsorden minst 4 uker før nominasjonsmøtet.

14. Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres og sendes delegatene minst 14 dager før nominasjonsmøtet.

15. Nominasjonsmøtet gjennomføres.

16. Tillitsvalgte for listen sørger for at listen blir innlevert på korrekt måte innen fristen


Nominasjonskomiteen har spurt sittende representanter og vararepresentanter om de ønsker renominasjon.

Kent Gudmundsen og Regina Nargis Alexandrova har stilt seg til disposisjon. Elisabeth Aspaker, Helge Eriksen og Kristian Støback Wilhelmsen har svart at de ikke ønsker å la seg renominere.

Nominasjonskomiteen har spurt sittende representanter og vararepresentanter om de ønsker renominasjon.

Kent Gudmundsen og Regina Nargis Alexandrova har stilt seg til disposisjon. Elisabeth Aspaker, Helge Eriksen og Kristian Støback Wilhelmsen har svart at de ikke ønsker å la seg renominere.