Troms Høyre vil ha et samlet slagkraftig Nord-Norge

Troms Høyre ønsker at Nordland, Troms og Finnmark organiseres i en framtidig slagkraftig nordnorsk region.

Troms Høyre mener at en samlet region i nord vil gi større muligheter til å fremstå med en tydelig stemme og med en fremtidsrettet strategi for videreutvikling av verdiskapingspotensialet i den nordlige landsdelen.

Troms Høyre beklager at den politiske ledelsen i de tre nordnorske fylkene nå har skapt et samarbeidsklima som ikke gavner landsdelen. Faren er at fylkene i nord blir stående svekket igjen når nå en rekke andre fylker organiseres i større regioner.

Troms Høyre ber fylkesrådslederne i Nordland og Troms samt fylkesordfører i Finnmark sette seg ned å snakke sammen i stedet for å krangle og svekke landsdelens innflytelse nasjonalt.