Vi styrker landbruket – også i nord

Høyres landbrukspolitikk har sommålsetning å øke matproduksjonen i Norge, og derfor fokuserer vi på å innrette virkemidlene og støtteordningene slik at de ikke motvirkerdet.

Det er optimisme blant bønder i Norge, i Nord-Norge og i Troms. Mange investerer og bygger nytt eller renoverer, flere yngre ønsker å overta og drive gårdsdriften videre, vi ser økte søknadstall på landbruksfaglige utdanninger og tallet på konkurser har gått ned. Stadig flere ser ut til å ønske seg et yrke i og rundt landbruket i fremtiden. Det er fremtidsmuligheter og vekstpotensiale med dagens landbrukspolitikk som følge av en solid inntektsvekst de siste fire årene. Med en økning på over 20 prosent har bøndenes jordbruksinntekt steget med mer enn det dobbelte av andre grupper. Det produseres nå mer mat i Norge enn noen gang tidligere og selvforsyningsgraden stiger. Det undrer oss at Senterpartiet ikke ser ut til å ha fått dette med seg.

Norge er i verdenstoppen i å produsere ren mat uten nevneverdig bruk av antibiotika. Men, det er ikke størrelsen på gården som avgjør det, det er våre flinke bønder. Senest i slutten av mars i år kunne vi lese i mange aviser at større gårder har færre syke dyr og bruker mindre antibiotika enn mindre driftsenheter. Tine har undersøkt saken, og fakta er tydelige. Senterpartiets skremselspropaganda om at den norske mattryggheten er truet av denne regjeringen, er nettopp bare det – skremselspropaganda. Virkelighetens verden forteller en annen historie. Å produsere ren og trygg mat er et konkurransefortrinn for norsk jordbruk, og det skal det fortsatt være.

Høyres landbrukspolitikk har som målsetning å øke matproduksjonen i Norge, og derfor fokuserer vi på å innrette virkemidlene og støtteordningene slik at de ikke motvirker det. Vi ivaretar de små og mellomstore brukene, og vi øker mulighetene for de som kan og vil produsere mer mat. Vi har rettet støtteordningene og virkemidlene for økt produksjon der vi har underskudd og må importere, og vi importerer mindre mat nå enn tidligere. Som Erna så bra sa til lederen av Senterpartiet: «Det er mer norsk får i fårikålen nå enn da Slagsvold Vedum var landbruksminister.» Det er vår politikk i praksis.

Utviklingen med å tilrettelegge også for de som kan og vil produsere mer mat bidrar ikke til at det blir dyrere å ha små og mellomstore bruk, men det å produsere mer mat på gården gir økt lønnsomhet. Ogdet er viktig å si at vi ikke har gjort noe med støttegulvet. Det er slik at små bruk i distriktene får vesentlig mer i støtte per dyr eller dekar enn store bruk i sentrale strøk, og slik vil det fortsatt være.

Høyre er opptatt av ikke å hindre en utvikling og modernisering i landbruket. Derfor har vi satset ekstra på å stimulere utmarksbeite, og vi har lagt frem en egen gründermelding for landbruket der vi har kommet med tiltak som skal hjelpe til med å utnytte gårdens ressurser til annen produksjon enn volummat, som lokalmat og reiseliv. Bare 12% av gårdbrukerne har mer en 90% av inntekten fra jordbruksvirksomhet. For de 88 % av norske bønder som ikke er fulltidsbønder er muligheten til å utvikle andre deler av gårdens ressursgrunnlag viktig.

Avslutningsvis vil vi understreke at de små og mellomstore gårdene er svært viktig for å opprettholde både samlet volum matproduksjon i Norge og ivareta vårt kulturlandskap. Men. som utviklingen beskrevet over viser, vil det å skape heltidsarbeidsplasser på gårdene bidra til økt lønnsomhet, øktmatproduksjon, økt matsikkerhet og stryket selvforsyning. Dette er god landbrukspolitikk og Høyre er partiet for et godt og fremtidsrettet landbruk.

Stem Høyre 11.september. Godt valg.