Videre drift av Bardufoss lufthavn

Signalene om videre drift av Bardufoss lufthavn ligger til grunn i Langtidsplanen for Forsvaret. Da er det ingen grunn til at vi lokalt skal bringe en mulig avvikling på bane.

Bardufoss lufthavn spiller en avgjørende rolle for lokalsamfunnene i Indre og Midt-Troms. For fastboende og tilreisende, for forsvar og næringsliv, for turister langveisfra som vil oppleve nordlyset og for studenter som reiser hjem til mor og far på helgebesøk.

Jeg registrerer at flere går ut i våre lokale medier og varsler fare for nedleggelse av Bardufoss lufthavn – som ledd i et påstått dominospill. Jeg tror ikke det er en smart strategi.

Dersom man gjentatte ganger uttaler bekymring for et skremselsbilde om nedleggelse legitimerer man at dette er en reell utviklingsmulighet. Istedenfor å avvise dette som en aktuell problemstilling, bidrar man til å holde et slikt scenario i live. Det blir som i Æsops fabel: «Gutten som ropte ulv». Joda, jeg avviser ikke føre var-prinsippet, men advarsler bør komme når de er reelle. Jeg ser ingen grunn til at vi lokalt skal sette en nedleggelse av flyplassen på dagsorden, for ytterligere å polarisere en debatt mange nok vil mene er krevende fra før.

Dette handler ikke om å lukke øynene for realitetene. Ivaretakelse og sivil/militær kostnadsdeling for flyplassdriften er ikke et ukjent tema i mediene i Midt-Troms. Hver gang det er noen justeringer i forsvarsstrukturen i Troms aktualiseres det. Mitt anliggende i denne saken er ikke å snakke ned de utfordringene som alltid vil være tilstede ved drift av flyplassen, men å påpeke at det i forslaget til Langtisplanen for Forsvaret (LTP) ligger inne penger til årsverk og drift av Brann, Redning og Plasstjeneste (BRP) for Bardufoss flyplass – uavhengig om Hovedbase helikopter blir på Bardufoss. Dette er viktige signaler for videre drift av lufthavnen. Forsvaret bidrar med BRP i flyplassdriften sammen med Avinor.

Det ligger heller ingenting i inneværende langtidsplan i et 20-års perspektiv som tilsier en nedleggelse av flyplassen. Det er riktig at Hæren er den største brukeren og en viktig premissleverandør for aktivitetsnivået på flyavganger. Men den økte aktiviteten med øving og trening og solid tilstedeværelse i nord for Hæren, samt økt alliert samarbeid i nord understøtter heller ikke nedleggelsesbildet. Landmaktstudien skal i hovedsak utrede hvordan Hæren og Heimevernet kan samvirke på en mest mulig optimal måte og hva vi skal investere i for å øke vår operative evne. Jeg har ingen signaler og liten tro på at denne studien flytter Hærens tyngdepunkt fra Indre Troms.

Bardufoss lufthavn er én av over 40 lufthavner som ikke drives med overskudd. Vårt landsomfattende flyplassnett driftes ikke med bakgrunn i økonomisk lønnsomhet, men i et større samfunnsmessig perspektiv hvor gode kommunikasjoner over hele Norge er avgjørende. For ruter som ikke omfattes av anbudsordningen for regionale flyruter, er det flyselskapene selv som vurderer lønnsomheten i eksempelvis frekvens og fartøystørrelse. Avinor er helt avhengig av inntektene fra de større og rent finansielt lønnsomme lufthavnene, og ikke minst inntektene fra taxfree-salg fremfor alt på Gardermoen, for å opprettholde det landsomfattende flyplassnettet.

Jeg tror ikke det er klokt at man ved enhver anledning nører oppunder en usikkerhet om eksistensgrunnlaget til Bardufoss lufthavn. Vi er alle enige om hvilken stor samfunnsmessig betydning nærflyplassen vår har. Jeg ønsker ikke å gi handlingsrom for at dette i det hele tatt er et diskusjonstema. Dersom det ikke blir for store justeringer og endringer i LTPen ved at man legger inn mange endringer uten å øke de økonomiske rammene, burde det ikke være grunnlag for å skape tvil om flyplassens berettigelse.

Men – og det jeg kan gi rett i: Dersom det blir slik NOF og Ap i Troms vil – nemlig at man konserverer alt i nord og ikke er villig til å gjøre noen strukturelle endringer – ja, da står vi overfor et helt annet utgangspunkt for hva vi har råd til å drifte i fremtiden. I et slikt bilde er risikoen høy for at både den operative evnen og kampkraften svekkes.

Det vil på sikt også få følger for lokalsamfunnene i nord.