Høyre vil skape mer, ikke skatte mer

Påstand om at den borgerlige regjeringen bare har prioritert skattelettelser er feil.De store pengene er brukt til å løse felles samfunnsoppgaver som skole, samferdsel og innovasjon. Samferdselsinvesteringene alene er tre ganger større enn skattelettelsene.

Å diskutere virkningene av skattepolitikk med Arbeiderpartiet (Ap) er alltid like interessant. Der Ap fokuserer på at de 1600 rikeste får mer å rutte med, noe de forøvrig alltid har gjort også med Ap i regjering, er Høyre mer opptatt av vekstfremmende skattelettelser for næringslivet ut fra filosofien om at dette bidrar til å skape flere og nye arbeidsplasser.

Påstand om at den borgerlige regjeringen bare har prioritert skattelettelser er feil. Omlag 14 prosent av de frie midlene vår regjering har hatt til disposisjon i sine budsjetter har gått til skattelettelser. De store pengene er brukt til å løse felles samfunnsoppgaver som skole, samferdsel og innovasjon. Samferdselsinvesteringene alene er tre ganger større enn skattelettelsene.

Med flyktningekrisen og det største oljeprisfallet på 30 år, har regjeringen med Erna i spissen styrt Norge trygt gjennom en krevende tid

Det er et faktum at optimismen i norsk næringsliv nå er tilbake etter korreksjonen av norsk økonomi som kom med oljeprisfallet. Samtlige analytikere predikerer en vekst i norsk økonomi, og arbeidsledigheten går ned i alle fylker sammenliknet med samme periode i fjor. I Troms har vi rekordlav arbeidsledighet, ved utgangen av mai var arbeidsledigheten på 1,8 prosent.

Min oppsummering (og kortversjon) på forskjellene på Ap og Høyre sin politikk er dermed slik:

  • Der Høyre vil gjøre det mer lønnsomt å starte nye bedrifter og skape flere jobber, der vil AP øke skatteregningene på norskeide arbeidsplasser og gi skattefordeler til utenlandske eiere.

  • Der Høyre ønsker å gjennomføre nødvendige omstillinger og reformer i det norske samfunnet, der vil AP konservere og reversere nødvendige omstillinger som partiet tidligere har vært enig i.

  • Der Høyre ønsker å sette pasienten i fokus og sørge for pasientenes helsevesen der også private løsninger blir tatt i bruk, der vil AP ha systemfokus der kun offentlige løsninger og tjenester er akseptable.