Arktisk reiseliv

For at reiselivsnæringen skal være bærekraftig og bidra til inntekter og arbeidsplasser for lokalsamfunnene hele året, trenger næringen forutsigbare rammevilkår. Det må tilrettelegges for infrastruktur og et tjeneste- og servicetilbud som er viktig for turister og reiselivsnæring.

Reiselivsnæringa er en av verdens raskest voksende næringer, og Nord-Norge opplever stor økning i tilreisende og stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. For at reiselivsnæringen skal være bærekraftig og bidra til inntekter og arbeidsplasser for lokalsamfunnene hele året, trenger næringen forutsigbare rammevilkår. Det må tilrettelegges for infrastruktur og et tjeneste- og servicetilbud som er viktig for turister og reiselivsnæring.

Norge er en friluftnasjon som ikke har tradisjon for å tilrettelegge naturen for besøkende. Dette bidrar til at den økte etterspørselen etter naturopplevelser gir utfordringer i form at slitasje på viktige og sårbare naturområder og setter eksisterende infrastruktur under press. Vi må etablere hensiktsmessig og god infrastruktur slik at sanitære forhold, avfallshåndtering og parkering står i forhold til besøksantallet. Nasjonal standard for skilting og merking av stier, god beredskap og ikke minst god informasjon til turistene før, under og etter reisen er med på å tilrettelegge for gode og trygge opplevelser.

Kollektivtilbudet kan samordnes bedre ved å sikre bedre samordning mellom fly, buss og båt – og mellom fylkene. Forutsigbare sommerfergeforbindelser med god kapasitet og helårsforbindelse vil bidra til mer tilgjengelighet og ytterligere vekst. Bedre tilgjengelighet til Nord-Norge fra de store markedene i utlandet og inn til landsdelen skjer også med direkte flyruter. Langsiktig arbeid med å få til flere direkteruter til ulike steder i Nord-Norge er et mål for Høyre.

Troms og Finnmark Høyre vil:

  • Iverksette tiltak for parkering, etablering av sanitæranlegg og bedre skilting for å tilrettelegge for vandring ved de mest besøkte destinasjonene i Nord-Norge
  • Etablere helårsfergeforbindelse på strekninga Botnhamn-Brensholmen
  • Sikre sommerfergeforbindelse Gryllefjord-Andenes
  • Iverksette prøvedrift for ny fergeforbindelse «Øyriket Troms», på strekningen Skrolsvik- Bjarkøy.
  • Bidra til merkevarebygging av reiselivet i Arktis med fokus på lokalt produsert mat og drikke.

Vedtatt som resolusjonpå fylkesårsmøtet for Troms og Finnmark Høyre 17.02.19.

For mer infokontakt:

Fylkesleder: Geir-Inge Sivertsen mob: 95148700

Fylkesordførerkandidat: Christine B. Killie mob: 97545509