Årsmøte og kampanjesamling

Førstkommende helg møtes rundt 140 delegater og gjester til Troms og Finnmark Høyres fylkesårsmøte på Ishavshotellet i Tromsø.

-Dette gleder jeg meg til. Vi er allerede sammenslått som organisasjon, og har nominert våre fylkestingskandidater og jeg ser frem til å møte nye og tidligere partivenner, sier fylkesleder Geir-Inge Sivertsen som er imponert over at så mange møter.

-Jeg regner med gode debatter når det første felles fylkestings programmet for Høyre i Troms og Finnmark skal vedtas. Vi er, og har hele tiden vært opptatt av å rigge oss for det nye fylket som blir sammenslått fra 1.1.2020.

Sivertsen mener det nå en unik mulighet til å sette seg i førersetet.

-Det handler om vi som bor og lever i det nye og nordligste fylket ønsker at muligheten og utviklingen skal være. Det gjelder både innenfor for videregående skoler, næring, samferdsel og kultur, sier Sivertsen.

Det er nå Høyres valgprogram for Troms og Finnmark skal vedtas. I tillegg til programmet er det kommet inn 14 resolusjoner som skal diskuteres.

For mer info kontakt:

Fylkesleder Geir-Inge Sivertsen 95148700

Programmet for helgen:

Lørdag16. februar

Kl08:30 Registering

Kl09:00 Konstituering og årsberetning, v/leder Geir-Inge Sivertsen

Kl09:45 Resolusjonskomiteens anbefaling v/ErlendSvardal Bøe

Kl10:00 Troms og Finnmark Høyresfylkestingsprogram for perioden 2019 – 2023,

Kl10:20 Debatt om Troms og Finnmark Høyresfylkestingsprogram

Kl11:45 Innlegg ved Arbeids- ogsosialminister Anniken Hauglie

Kl12:20 Lunsj

Kl13:00 Ideologi, klima og miljø v/stortingsrepresentant Stefan Heggelund

Kl13:45 Valgkampen – innspill og ideer v/kampanjesjef Thoralf Granerød

Kl14:30 Medietips og arbeid – Erlend SvardalBøe

Kl15:00 Sosiale medier v/SoMe-sjef ChristianLaland

Kl15:30 Pause

Kl15:40 Forsvar, sikkerhet og beredskap innledning v/politisk rådgiver Johannes Utvåg

Kl16:00 Granavolden-erklæringenv/stortingsrepresentant Marianne Haukland

Kl 16:30 Ordførerkandidaten – slik vinner vi vårvalgkamp

Einar Mustaparta, Ordførerkandidat i Harstad(10 min)

Hans Jacob Bønå, Ordfører i Vadsø (10 min)

Kl17:00 Hvordanog hvor finner vi frem «Mitt Høyre» v/Markus Akselbo

Kl 18:00 Forhandlingene avsluttes.

Søndag17. februar

Kl08:30 – 10:00 Fylkesstyret møtes

Kl10:00 Årsmøteforhandlingene gjenopptas

Kl10:00 Votering over endringsforslag tilfylkestingsprogrammet 2019-2023

Kl11:00 Valg av landsmøtedelegater og valgav ny valgkomite

Kl11:30 Resolusjonsbehandling

Kl 12:00 Avslutning vedleder


Forslag tilresolusjoner:

 1. Felles helseforetak –fra Alta Høyre
 2. Utbygging og modernisering avlufthavner – fra AltaHøyre
 3. Det skal lønne seg å jobbe og bo inord – fra Alta Høyre
 4. Troms Kraft AS tilhører folket i Troms- fra Tromsø Høyre
 5. Arktisk reiseliv – bærekraftig ogopplevelser i verdensklasse – fra Senja Høyre
 6. Ambulanseberedskapen ved UNN – fra Senja Høyre
 7. Jordbruket er viktig for matproduksjon- fra Senja Høyre
 8. Økt sjømatvekst skal gi lokaleringvirkninger – fraSenja Høyre
 9. Frihet under ansvar – fra Troms og Finnmark Unge Høyre
 10. La oss få en ny ruspolitikk -Forbudslinjen må skrotes – fra Troms og Finnmark UH
 11. Fjern kontantstøtten – fra Troms og Finnmark UH
 12. Nei til avgift – ja til buss – fra Troms og Finnmark UH
 13. Ja til obligatorisk vaksinering avmeslinger – fra Tromsog Finnmark UH


Forslag til uttalelse:

 1. Havbruksnæringen – fra Tromsø Høyre