Avkriminalisering av lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnspersoner

Det må tas internasjonalt lederskap for avkriminalisering av LHBTI.

Verdenssamfunnet har tatt store steg de siste tiår mot avkriminalisering av LHBTI-personer. I Norge vil det i 2022 være 50 år siden vi selv avkriminaliserte mannlig homofili. I India avgjorde Høyesterett i 2018 at homofili ikke lenger skulle være ulovlig.

Avkriminalisering av LHBTI-personer er et steg mot å bygge en verden hvor alle mennesker uavhengig av legning eller kjønnsidentitet er likeverdige borgere.

Norge bør i samråd med våre nære verdipartnere på menneskerettighetsfeltet arbeide for en internasjonal avkriminalisering av lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnspersoner (LHBTI) for å sikre at alle individer uansett hvor i verden, trygt kan elske den de vil og være den de er.

Det er fantastisk at menneskeheten har utviklet teknologi som gjør oss i stand til å kommunisere med hverandre uansett hvor vi befinner oss og at vi til og med er i stand til å besøke andre planeter. Det er derfor vanskelig å forstå hvordan vi har klart alt dette før vi har kommet til den åpenbare erkjennelse at kjærlighet er det fremste ønske og den mest selvsagte rett for alle medmennesker.

Norge bør engasjere seg utenrikspolitisk ved samarbeid med FN, EU, Europarådet, Nordisk Råd og andre internasjonale organisasjoner for å stå samlet i arbeidet mot kriminalisering av kjærlighet eller individers rett til å uttrykke seg som seg selv.

Hele 71 land i verden kriminaliserer LHBTI-personer enten ved bøter, fengselsstraff eller dødsstraff.

Norge og land som deler vårt verdisyn om menneskers ukrenkelige rettigheter bør samarbeide for å minske antall land som fortsatt bedriver denne historiske uretten mot LHBTI-personer og menneskerettighetsbrudd basert på et utdatert syn på seksualitet og kjønnsidentitet.

Troms og Finnmark Høyre vil:

  • At det tas internasjonalt lederskap for avkriminalisering av LHBTI globalt, særlig gjennom å arbeide for et samarbeid om avkriminalisering med EU, Europarådet, Storbritannia og de nordiske land.
  • Støtte FNs høykommisjonær for menneskerettigheter (OHCHR) og deres kampanje UN Free & Equal.