Benjamin Furuly: HLM 21

Loven er lik for alle. Men den gjelder ikke for alle.
Iallfall er det tilfellet for fjelloven i Troms og Nordland.

Loven er lik for alle. Men den gjelder ikke for alle.

Iallfall er det tilfellet for fjelloven i Troms og Nordland. Det betyr at mens man i resten av landet har lokale fjellstyrer som både forvalter statsgrunnen og får inntektene fra den. Så er det Statskog som har den rollen i Troms og Nordland.

Man kan si mye positivt om Statskog, men dette er grunn som lokalbefolkningen både har et nært forhold til bruk av. Og god kjennskap til. Derfor bør man også i Troms og Nordland la lokal forvaltning være det bærende prinsippet.

Jeg er glad for at redaksjonskomiteen har foreslått forslag 6 vedtatt, etter innspill fra Troms og Finnmark Høyre. Det slår fast at lokalsamfunn i nord skal sikres større innflytelse og verdiskapning fra statsgrunnen. Det handler om jakt, fiske, beite og friluftsliv. Vi trenger bærekraftig bruk, og tilrettelegging for det. Sånn kan vi også skape mer.

Og selvsagt skal samiske interesser ivaretas. Det må være en udiskutabel forutsetning. Vi er stolt av den samiske næringa og tradisjonen, og den skal fortsatt være viktig i fremtida.

I møte med andre partier må Høyre være det partiet som har troa på lokal forvaltning og selvstyre. Det har vi vist på område etter område i regjering. Nå må det også gjelde for dette.

Det er nok ingen enkel løsning. Og det kan hende man må ha noen spesielle regler for Troms og Nordland. Nettopp fordi det er noen forskjeller fra resten av landet. Men prinsippet, må ligge fast. Lokal forvaltning og lokale inntekter.

Dette forslaget må også være forpliktende for Høyre, når vi fortsetter i regjering. Vi kan ikke la dette spørsmålet fortsatt ligge i en skuff. Det må løftes frem og gjøres noe med. Det har jeg troa på at vi gjør. Fordi troa på lokaldemokratiet er stort i Høyre. Og fordi vettet, ja, det er sånn passe jevnt fordelt i hele landet.