Cecilie blir fylkestingspolitiker for Høyre

– Det som utvilsomt engasjerer meg mest er ungdommen, og hjertesaken min er å sikre gode og trygge læringsmiljø på alle nivå, sier Cecilie Mathisen som fikk åttende plassen.

Cecilie Mathisen er 24 år fikk 8. plass på fylkestingslisten for Troms og Finnmark Høyre. Hun tar master i rettsvitenskap ved UiT, kommer opprinnelig fra Balsfjord og er nå bosatt i Tromsø. Hun sitter også i universitetsstyret (UiT).

– Det som utvilsomt engasjerer meg mest er ungdommen, og hjertesaken min er å sikre gode og trygge læringsmiljø på alle nivå. Det krever samarbeid mellom elev, skole og familie. Det krever en god skolehelsetjeneste og det krever trygge systemer og klageinstanser, sier Cecilie Mathisen.

Cecilie kommer fra et aktivt ungdomsmiljø i Balsfjord og har drevet aktivt med både musikk, dans og drama samt ulike idretter som langrenn, håndball og fotball.

– Jeg liker å være aktiv, og nå fremover skal jeg engasjere meg i politikk. Noe av det mest spennende er oppgaveoverføringen til fylkene og ikke minst utviklingen av de videregående skolene til det beste for elvene, sier Mathisen.

Det er Cecilie sin første valgkamp.

– Jeg tror det blir en veldig spennende valgkamp. Jeg gleder meg til å diskutere politikk med velgerne, og få lov til å engasjere med god høyrepolitikk, avslutter hun med et smil.

Mer om Cecilie:

  • Har vært veileder og med i prosjektgruppen for det kommunale prosjektet «Bry dæ» som jobber aktivt mot mobbing og for å skape vennskap rundt om i kommunen.
  • Jobbet et år frivillig på fulltid som sentralstyremedlem for Elevorganisasjonen
  • Har sammen med Djupedalutvalget gitt ut NOU 2015:2 «Å høre til» om psykososialt skolemiljø
  • Har nå utarbeidet en retningslinje for håndtering av varsler om mobbing og trakassering ved UiT
  • Deltatt aktivt i UKM (ungdommens kulturmønstring) både på lokalt- og fylkesnivå