DEMOKRATIREFORM OG MULIGHETER

Flere oppgaver fra staten til det nye fylket, Troms og Finnmark, betyr mere demokrati og at viktige beslutninger tas så nært innbyggerne som mulig. Beslutninger på viktige områder som i dag blir tatt av byråkrater, fjernt fra de som blir berørt. Aldri har det, i nyere historie, skjedd større maktoverføring fra stat til fylker.

Her i Troms og Finnmark skal vi få en stødig hand på rattet når det bla. gjelder klima og miljø, kompetanse og integrering, landbruk, samferdsel, utvikling av fiskerihavner, innkjøp av innenlandske flyruter, næringsutvikling, kultur, folkehelse og ikke minst et større ansvar, utforming og gjennomføring av nordområdepolitikken. Vi får alle muligheter til å styrke Troms og Finnmark som næringspolitisk aktør.

Høyre i Troms og Finnmark er svært positive til avtalen mellom regjeringen og KrF, og ser for seg et samarbeid i det nye fylket som vil være til gangs for innbyggerne. Politikerne er som kjent til for innbyggerne, og vi må klare å se bort fra personlige interesser og posisjoner i det viktige arbeidet som vi nå, som fylkespolitikere, står overfor.

La oss gripe muligheten som ligger foran oss. La oss rette blikket framover, og ha i mente hva vi mister om vi ikke griper denne enestående muligheten.